• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  20.04.2021
 • Sted:
  KVELDE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  KVELDE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3698116
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Teamleder skole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i "Kvalitet i Larvikskolen". Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samtidig som lærerne og skolelederne gis tillit og ansvar til å samarbeide, drøfte og utvikle god pedagogisk praksis i fellesskap. Lærere skal kunne ta ledelsen i klasserommet, ha solide faglige kvalifikasjoner og evnen til å skape gode relasjoner til elevene. Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring og trivsel skal løftes fram. Skoleutviklingen skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse". 

Larvikskolen startet Det digitale hamskiftet i 2016 og våre elever og lærere var blant de første i Norge som fikk 1:1 nettbrett. Når skolene nå er i gang med de nye læreplanene, ser vi det er en stor fordel at Larvikskolen allerede har det teknologiske på plass med systemer som takler nye digitale læremidler. Kartlegging og erfaringer tyder på at lærerne og elevene i Larvik blir bedre og bedre til å bruke teknologien.

Vi søker nå etter en teamleder som har varm interesse for elevene og høye forventninger om elevens innsats og hvor det forventes en genuin interesse for å bidra til videreutvikling av skolen.

På Kvelde skole vil det bli ledig 100 % fast teamlederstilling for 1. - 4. trinn fra høsten 2021.  Stillingen inneholder noe undervisning.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal være en aktiv deltager i skolens ledergruppe og aktivt bidra til at skolen når sine mål.
 • Du har pedagogisk ansvar for elevenes læringsmiljø, læringsresultater inkl. arbeid med tilpasset opplæring/ spes.ped, samarbeid med foreldre, SFO og andre interne/eksterne samarbeidspartnere som gjelder teamet.
 • Du bidrar til, samt sette inn tiltak for å sikre et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle elever.
 • Ansvar for å ivareta elevenes overganger barnehage - skole, barneskole- ungdomsskole i henhold til rutine ligger til stillingen.
 • Oversikt over elevenes  læringsutbytte og trivsel og vurdere hvilke faktorer som påvirker resultater og trivsel i positiv retning er viktige oppgaver.
 • Stillingen innehar personalansvar for sitt team.
 • Du leder teamets læring og utvikling av et profesjonelt læringsfellesskap, samt støtte lærerne i sin egen utvikling.
 • Du leder teamets videre utviklingsarbeid knyttet til nytt læreplanverk.
 • Teamleder skal sikre god strategisk bruk av ressurser som f.eks. timeplanlegging,  organisering av vikarordning, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak.
 • Teamleder er tillagt ansvar for driftsoppgaver som organisering av undervisningen, bestillinger, innkjøp, disponering av rom osv.
 • Du ivareta et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte.
 • Andre oppgaver som blir delegert

Kvalifikasjoner:

 • Relevant pedagogisk praksis og utdanning. Den som ansettes må enten ha eller være villig til å ta tilleggsutdanning i skoleledelse.
 • Kompetanse i pedagogisk ledelse som påvirker elevers læring og utvikling i positiv retning.
 • Gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Du har høye forventninger om elevers og ansattes læring og trivsel.
 • Du evner til å skape gode relasjoner til elever og ansatte.
 • Du har engasjement for skoleutvikling og profesjonsutvikling.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En skoleeier med hovedfokus på å støtte og utvikle pedagogisk ledelse på skolene som virker positivt inn på elevenes læringsutbytte og trivsel.
 • Lederutvikling som styrker profesjonsfellesskapet i skolens ledergruppe i nettverk med Larvikskolens ledergrupper.
 • Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til digitale læremidler, språkopplæring, nye læreplaner og utforskende og problemløsende undervisningsmetoder.
 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Hytteforening for ansatte.
 • Velferdsordninger for ansatte.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hyggelige, engasjerte og utviklingsorienterte kolleger.


Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  20.04.2021
 • Sted:
  KVELDE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  KVELDE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3698116
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer