Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  14.04.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2826587
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Teamledere - Hedrum ungdomsskole

Larvik kommune har et areal på 813 km² og har 46.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.
Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Vi søker etter en teamleder som har varm interesse for elevene og høye forventninger om elevens innsats og det forventes en genuin interesse for å bidra til videreutvikling av skolen.

Hedrum ungdomsskole vil det bli ledig 2 teamlederstillinger for 8. - 10. trinn fra høsten 2020. Stillingene er 100 % og inneholder noe undervisning.

Arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv deltager i skolens ledergruppe og bidra til at skolen når sine mål.
 • Ha pedagogisk ansvar for elevenes læringsmiljø, læringsresultater herunder TPO, spes.ped, foreldresamarbeid og eksterne samarbeidspartnere som gjelder teamet.
 • Bidra til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle elever.
 • Elevenes overganger barneskole- ungdomsskole og ungdomsskole- videregående skole hører til teamleders oppgaver.
 • Ha oversikt over elevenes læringsutbytte og trivsel og vurdere hvilke faktorer som påvirker resultater og trivsel i positiv retning.
 • Teamleder har delegert personalansvar for 8. - 10. trinn
 • Lede teamets læring og utvikling i profesjonelle læringsfellesskap og støtte lærerne i sin egen utvikling.
 • Lede teamets videre utviklingsarbeid knyttet til innføring av ny overordnet del av læreplanverket og fagfornyelsen.
 • Sikre god strategisk bruk av ressurser som f.eks. timeplanlegging,  organisering av vikarordning, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak.
 • Teamleder er tillagt ansvar for driftsoppgaver som organisering av undervisningen, bestillinger, innkjøp, romdisponering osv.
 • Ivareta et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte.
Kvalifikasjoner
 • Relevant pedagogisk praksis og utdanning, gjerne med tilleggsutdanning i skoleledelse.
 • Kompetanse i pedagogisk ledelse som påvirker elevers læring og utvikling i positiv retning.
 • Gode digitale ferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Høye forventninger til elevers læring og trivsel.
 • Engasjement for alle elever.
 • Evne til å skape gode relasjoner.
 • Engasjement for skoleutvikling og profesjonsutvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • En lagspiller
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert og systematisk.
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med flotte og engasjerte kolleger, hvor en god kultur sitter i veggene!
 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hytteforening for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Lederutvikling som styrker profesjonsfellesskapet i skolens ledergruppe i nettverk med Larvikskolenes ledergrupper.
 • En skoleeier med hovedfokus på å støtte og utvikle pedagogisk ledelse på skolene som virker positivt inn på elevenes læringsutbytte og trivsel.
 • Program som kvalifiserer skolens ledergrupper til å lede utviklingsarbeidet med fagfornyelsen.
 • Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til digitale læremidler, språkopplæring, nye læreplaner og utforskende og problemløsende undervisningsmetoder.

 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.