Teamleder Digital Produktutvikling

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Sjekker du været på Yr? Eller liker du kanskje å høre på P3morgen? Har du fulgt med på Heimebane, Exit, Stjernekamp, Julekalenderen, Førstegangstjenesten eller hørt på en av podkastene våre? Vi er ganske sikre på at du har et forhold til NRKs innhold. Men visste du at vi har et stort utviklingsmiljø i NRK som leverer dette innholdet til deg på digitale plattformer?   

Vi i NRK lager tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag og vi har ansvar for å utvikle og forvalte disse på et stort antall plattformer.  Du kjenner oss som NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr. Hos oss finner du også NRK beta som er NRKs teknologiblogg og en sandkasse for teknologi og medier.  Det er fint å jobbe med noe som folk rundt deg bruker og er opptatt av, men det spesielle med våre produkter er at NRK har et tydelig allmennkringkasteroppdrag. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturellebehov i samfunnet. Intet mindre. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til publikumet vårt.   

Om oss og teamet 
I NRK har vi en ambisjon om å kunne binde hele vårt innholdstilbud sømløst sammen for publikum, og skape en personlig tilpasset brukeropplevelse på tvers av NRK TV, NRK Radio, NRK.no, NRK Super, NRK P3 og Yr. Vi ønsker å forstå publikum så godt at vi kan tilby en smartere og mer relevant brukeropplevelse for hvert individ, samtidig som vi oppfyller målet om å samle folk om fellesopplevelser, og utfordre og utvide folks horisont.

Hvem vi ser etter 
Nå ser vi etter en teamleder til vårt anbefalingsteam, og vil gjerne snakke med deg om du brenner for å lage digitale brukeropplevelser i verdensklasse. Som teamleder har du ansvar for å lede vårt dyktige anbefalingsteam med å utvikle løsninger som møter publikums forventninger om en personlig tilpasset tjeneste, samtidig som vårt allmennkringkasteroppdrag ivaretas. 
 
Med på laget får du et team som allerede har skapt gode resultater, og er hjernen bak våre allmennkringkasteralgoritmer. Algoritmene brukes av teamene som utvikler NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet du leder vil derfor samarbeide tett med blant annet disse teamene. Din oppgave er å jobbe tett og smidig sammen med teamet, og koble strategi og roadmap til konkrete prioriteringer som hjelper teamet med å fokusere på de riktige oppgavene. En viktig del av jobben er også å være en sparringpartner og brobygger ut mot de produktområder, og innholdsmiljøer, som teamet samarbeider med. Du vil være en viktig samarbeidspartner for produktutviklingssjefen for produktområdet Personalisering, som teamet er en del av. Sammen skal dere finne løsningene som får det hele til å henge sammen for brukerne, enten de benytter seg av hele eller deler av tilbudet vårt. 

Arbeidsoppgaver:

  • Hjelpe teamet med å omsette strategi i overordnete prioriteringer og veivalg, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger for å skape verdi.
  • Sikre at løsningene leverer på målene til organisasjonen gjennom involvering av og avklaringer med de viktigste interessentene.
  • Tett samarbeid med produktutviklingssjef for produktområdet for å sikre gode beslutninger og tydelige prioriteringer.
  • Være bindeledd mellom teamet og andre miljøer i NRK.
  • Styre folk, omfang og fremdrift på en tydelig måte.
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer for teamet, og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger.
  • Drive den overordnete fremdriften i teamet, og overfor de team i andre produktområder som man samarbeider med.
  • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på, og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på.
  • Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekt  og at vi lærer av det vi gjør.
  • Delta og bidra i felles aktiviteter for faglig utvikling av teamledermiljøet 

Kvalifikasjoner:

For å lykkes og trives i denne rollen, må du like å finne riktig prosess og metodikk til ulike oppgaver. Om du har interesse og overordnet forståelse for arbeid med brukeropplevelser bygget ved hjelp av algoritmer, statistikk og maskinlæring er dette den riktige rollen for deg. Du må ha evnen til å forstå og sette deg inn i utfordringer for teamet, og med fagområdet. Samtidig må du være glødende opptatt av å levere resultater i samsvar med oppdraget og målene våre.  
 
Du har ikke formelt personalansvar i rollen, men det er viktig at du har god erfaring med og ikke minst trives med å få det beste ut av folk (team-, prosjekt- eller fagledelse). Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har utdanning eller realkompetanse fra fagfeltet (data science, maskinlæring, data engineering).  Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, kreves. 

Personlige egenskaper:

For denne stillingen må du ha spesielt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og bli motivert av et stort nettverk av interessenter og samarbeidspartnere. Du må også ha genuin interesse og entusiasme for å jobbe i et miljø hvor produktutvikling og brukeropplevelse er i fokus, og du bør ha ambisjoner for din egen faglige utvikling som teamleder. 
Du bør være initiativrik, like å snakke med folk, og ha lett for å knytte kontakter i organisasjonen. 

Vi tilbyr:

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får jobbe fritt og kvalitativt, med innovasjon, utvikling og egenutvikling. Du får mulighet til å være med på en spennende reise, hvor du får stor frihet til å forme din egen hverdag. Du får også mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere. Og ta del i fellesskapet hos et av landets beste arbeidsmiljø.   

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.  

Hos NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting.

Vi har mange ulike bedriftslag, vinter- og sommerleker, og et populært treningsrom. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement, som spennende innovasjonsdager, fagdag, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap, og diskuterer fag. 
Les gjerne våre tanker om trender og teknologi, både i og utenfor NRK, på bloggen NRKbeta.no.