Ledig stilling

Larvik kommune

Teamleder 

Offentlig forvaltning

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?

Godt lederskap i skolen har stor betydning for elevers læring. Som teamleder i Larvikskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og trivsel i sentrum. Alle våre elever og lærere skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. 
Vi ønsker deg med lederhandlinger som påvirker læreres læring og utvikling i positiv retning.

Vår hovedstrategi er "Tettere og tidligere på elevenes læring og trivsel"

Vi har fokus på profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Skolen har et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Det profesjonelle læringsfellesskap skal preges av; relevante data, utforskende holdning og relasjoner preget av støtte og utfordring.

Lardal skole er det ledig fast stilling i 100 % som teamleder på ungdomstrinnet. Ønsket oppstart 17.10.2022. Stillingen inneholder noe undervisning.
Bli med på laget som skal gjøre Lardal skole enda bedre!  

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • Være aktiv deltager i skolens ledergruppe sammen med rektor, øvrige teamledere og SFO-leder.
 • Følge opp undervisningspraksis og elevenes læringsprogresjon i samsvar med Kvalitet i Larvikskolen og LK 2020.
 • Lede lærernes læring og utvikling i samarbeid med rektor.
 • Ha personalansvar for ansatte på ungdomstrinnet.
 • Følge opp profesjonsutviklingen i kollektive prosesser og støtte lærerne i egen utvikling.
 • Bidra til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.
 • Lede strategisk bruk av ressurser som f. eks. timeplanlegging og organisering av vikarordning, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak.
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid til elevens beste
 • Ivareta et godt samarbeid med foreldre.

Kvalifikasjoner:

 • Du har bachelor- eller masterutdanning innen pedagogikk og ledelse fra universitet eller høyskole.
 • Vi ønsker at du har relevant pedagogisk praksis og utdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen utdanningsledelse.
 • Du har gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Du er god til å bygge relasjoner.
 • Du er innovativ, endringsvillig og fleksibel.
 • Du er strukturert og systematisk.
 • Du er en lagspiller.
 • Du motiverer  elever og lærere.
 • Du har høy arbeidskapasitet.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i lederutvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer.
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk.
 • Gode pensjons-  og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.