Spørsmål rettes til

Paul W Johnsen
tlf: 91616298

Taktekkere med erfaring søkes !

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)

Rekruttering og bemanning

Som taktekker tekker du tak på nybygg, og reparererog rehabiliterer eksisterende tak. Du må ha erfaring fra blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller.

Videre må du kunne vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Og du må ha erfaring fra å jobbe med materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og sedum.

Arbeidsoppgaver er bl.a.:

· tekke flate tak, skråtak og andre takformer

· tekke membraner inne og ute

· feste sluk og enkle beslag

· vurdere behov for omtekking av tak og membraner

· vurdere underkonstruksjoner

Da det bygges og rehabiliteres tak som har høy kompleksitet, er det viktig at du kan planlegge detaljert hvordan jobben skal utføres, inneha materialkunnskap, vurdere risiko, og samarbeide og kommunisere med de andre fagene og funksjonene på byggeplassen.

Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Og være sertifisert for "Varme arbeider". Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Personlige egenskaper:

Du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

 

Spørsmål rettes til

Paul W Johnsen
tlf: 91616298