Detaljer


Taktekkere / Roofers

Taktekker / Roofers

På vegne av kunder søker vi taktekker/ roofer som vil jobbe i Bodø og på Mo i Rana. Oppstart raskest mulig.

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra PVC, ICOPAL (papp) og membrantekking
 • Førerkort (klasse B, ønskelig med BE)
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Pålitelig og samarbeidsvillig
 • Må kunne kommunisere på norsk, skandinavisk eller engelsk
 • Minimum 2-3 års arbeidserfaring
 • Ønskelig med varmekurs

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff
 • 40 timers uke, med mulighet for innarbeide arbeidstid 6-2 (50 timer)
 • Godt arbeidsmilijø
 • Behjelpelig med bolig.
 • BNS dekker kostnad av første reise til Bodø.
 • Kontraktslengde på 6-12 mnd

Ta kontakt med petter@bnsbemanning.no eller tlf. +47 975 80 850 om du har spørsmål.

CV sendes på mail til våre bemanningsrådgivere:

BNS avd Mosjøen Petter Danielsen petter@bnsbemanning.no

BNS avd Bodø Hilde Hansen hilde@bnsbemanning.no

Same text converted to English, scroll down the pageRoofers 

On behalf of customers, we are looking for roofers / roofers who want to work in Bodø and at Mo i Rana. Start-up as soon as possible.

We are looking for you who have the following qualifications:

 • Experience from PVC, ICOPAL (cardboard) and membrane roofing
 • Driver's license (class B, desirable with BE)
 • Ability to work independently and in teams
 • Reliable and cooperative
 • Must be able to communicate in Norwegian, Scandinavian or English
 • Minimum 2-3 years work experience
 • Desirable with heating course

We offer:

 • Salary according to tariff
 • 40-hour week, with the possibility of incorporating working hours 6-2 (50 hours)
 • Good working environment
 • Helpful with housing.
 • BNS covers the cost of the first trip to Bodø.
 • Contract length of 6-12 months

Please contact petter@bnsbemanning.no or tel. +47 975 80 850 if you have any questions.

CV sent by email to our staffing advisors:

BNS avd Mosjøen Petter Danielsen petter@bnsbemanning.no

BNS avd Bodø Hilde Hansen hilde@bnsbemanning.no

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater