Systemutvikler

Link International Norge AS

Konsulenter - Personal og -utvikling

I Headit vil du få mulighet til å jobbe nært med mange forskjellige kunder og bransjer. Våre utviklere deltar i kundeprosjekter og jobber i team som settes sammen avhengig av behov og omfang. Vi inngår både i tverrfaglige team med blant annet produkteiere og UX-designere, og er gjerne en del av team hos kunden som jobber med deres kjernevirksomhet. 

For oss er det viktig å jobbe nært med kundene våre for å sammen med dem utvikle forretning og prosesser. Vi jobber derfor på «innsiden» hos kundene med et vidt spenn av domener, blant annet kreditt- og markedsinformasjon, bioteknologi, energi, museumsløsninger m.m. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse, og trenger flere arkitekter, tech leads, backend-, frontend- og fullstackutviklere.

Vi er opptatt av at alle ansatte skal være med på å utvikle Headit videre, og vi legger til rette for at den enkelte skal ha anledning til å utvikle seg selv. Vi har ulike faggrupper, blant annet for frontend, backend, arkitektur, data science m.fl. Jevnlig har vi fagdager for alle i Headit, både tverrfaglige og for de spesifikke faggruppene.

Kulturen vår er preget av engasjement, godt humør, inkludering og dedikerte og faglig sterke ansatte. Vi er Great Place To Work-sertifisert, og legger stor vekt på arbeidsmiljøet. Vi liker å finne på ting sammen også utenom arbeidstid. For å krydre hverdagen har vi også ulike aktiverer og samlinger i arbeidstiden, som ikke nødvendigvis har med fag å gjøre.

Hvem ser vi etter?

Du er engasjert, fremoverlent og pragmatisk rundt arbeidet ditt. Du vil bidra med innspill og meninger og har ønsker om et godt samarbeid. Du jobber godt i team og tar eierskap til koden du skriver, og produktene vi leverer. 

Kan du, eller har du kjennskap til noen av disse teknologiene ønsker vi å høre fra deg:

 • Java, Kotlin, .Net Core og Python eller tilsvarende
 • Frontend-teknologier som Angular, React og Vue
 • Skyleverandører som Amazon AWS, Google Cloud Platform og Microsoft Azure
 • Containerteknologier som Kubernetes og Docker
  SQL, NoSQL og andre lagringsteknologier
 • Kontinuerlige leveranser med tilhørende teknologier
 • Smidig utvikling

Vi ønsker at du:

 • Har relevant utdannelse fra høyskole/universitet
 • Er positiv og utadvendt
 • Er trygg på deg selv og ser verdien av å jobbe sammen i team
 • Er god til å samarbeide og har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Har interesse og evner å forstå kundens prosesser og forretning
 • Har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og moderne lokaler
 • Godt sosialt miljø både i og utenfor arbeidstiden
 • Dyktige medarbeidere
 • Personlig utvikling i faggrupper
 • Muligheter for å delta på konferanser og kurs
 • Mulighet for å bidra i nettverk
 • Medbestemmelse for utvikling av fagområdet og selskapet generelt
 • Fleksibel arbeidstid/sted

Link International AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Sverre Inderberg eller Yvonne Berg.

 

Sjekk gjerne ut linken for å se litt mer om Headit og stillingen: