Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utlendingsdirektoratet

Systemforvaltere

Offentlig forvaltning

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.   

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.
 
Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Har du IT-teknisk bakgrunn eller erfaring fra arbeid med forvaltning av store komplekse systemer? Synes du det er spennende å jobbe opp mot internasjonale IT-løsninger i EU/Schengen?

Da må du lese videre!

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter 1-2 nye medarbeidere som kan prioritere og forstå hva som er viktig for våre brukere, slik at feil og endringer som påvirker våre systemer får den oppmerksomheten de fortjener. Din evne til å se muligheter istedenfor begrensninger er sentral, da mange av våre systemer er av eldre dato og muligheten til å gjøre store endringer er små.

De(n) som blir ansatt vil inngå i en gruppe bestående av flere systemforvaltere hvor hovedformålet er å forvalte og videreutvikle Norvis og nye IT-løsninger fra EU/Schengen som går i produksjon i 2022 og 2023. Økt internasjonal samhandling gjør våre løsninger stadig mer komplekse.

UDI ønsker å jobbe på nye måter og vi ønsker fremover å etablere flere forvaltningsteam som vil ha et helhetlig ansvar deler av systemporteføljen. Avhengig av kompetanse, interesse og arbeidsmengde, vil det også være behov for å jobbe med andre systemer.

Typiske oppgaver som systemforvalter i DIGA vil være:

 • Oppfølging og dialog med drifts- og systemleverandør knyttet til endringer, feil og vedlikehold slik at de blir håndtert på en smidig og effektiv måte
 • Følge opp, godkjenne og kvalitetssikre endringer som er bestilt. Herunder godkjenning av dokumentasjon
 • Ha oversikt over sentral systemarkitektur og prosesstøtte innenfor eget ansvarsområde
 • Utarbeide tekniske krav (i samarbeid med arkitekter og systemleverandører)
 • Delta i utarbeidelse av teststrategi og testplan
 • Håndtere og følge opp feil på din systemportefølje
 • Bestille løsningsforslag og løsningsspesifikasjon basert på kravspesifikasjon og behovsanalyse og ha ansvar for å koordinere og drive frem prosesser
 • Budsjettering og regnskapsoppfølging for egen systemportefølje
 • Rapportere og iverksette tiltak mot uakseptabel personvernrisiko og sårbarhet i samarbeid med sikkerhetsansvarlig og personvernrådgivere
 • Delta i prosjekter eller agile team 

Kvalifikasjoner:

 • Må som minimum ha tre års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Personen som ansettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til Sikkerhetsloven.

Det er en fordel om du også har

 • minimum ha 3 års relevant arbeidserfaring som systemforvalter fortrinnsvis på applikasjoner, bruker eller utvikler av komplekse og kritiske IT-systemer
 • erfaring fra et Service Manager-verktøy
 • erfaring fra offentlig sektor
 • relevante tekniske sertifiseringer og kurs herunder ITIL-foundation sertifisering
 • erfaring fra internasjonal samhandling gjennom EU/EØS på IT-løsninger (lov/regelverk/direktiver og GDPR)
 • erfaring fra økonomioppfølging på porteføljer(budsjett/regnskap) og attestasjon av faktura i offentlig sektor
 • erfaring fra å jobbe i en ITIL-basert IT-leveranseorganisasjon, gjerne med tjenesteutsatte drift og utviklingsleveranser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • liker å forstå hvilke utfordringer brukerne av ditt system har og ha et ønske om å løse problemene
 • liker å jobbe med å identifisere og bidra til å fjerne teknisk gjeld
 • liker å drive prosesser og ta ansvar for de endringene du har initiert eller de feilene som påvirker ditt system
 • er flink til å forklare tekniske problemstillinger og formidle behov på en enkel måte
 • er god til å kommunisere og samarbeide med leverandører og interne ressurser, herunder bidra til at produkt/systemeier føler seg sett og ivaretatt
 • er løsningsorientert og rask til å se alternative muligheter
 • er tydelig i dine prioriteringer og flink til å kommunisere disse ut
 • har en selvstendig driv og et ønske om å få ting gjort
 • setter deg gjerne inn i nye problemstillinger og liker å håndtere komplekse utfordringer
 • er teknisk interessert og følger med på trender og utvikling

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke hvordan IT i UDI utvikler seg og sette ditt preg på rollen 
 • En spennende og varierende arbeidshverdag med hyggelige kollegaer i nye lokaler på Helsfyr 
 • En organisasjon som har fokus på forbedring og som er i endring
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden   
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) i lønnsspennet 586 500 - 782 700 brutto per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.