Systemarkitekt (IT/IKT) i Agder Energi Nett

Active People AS

Rekruttering og bemanning

Ønsker du et helhetsansvar for den tekniske arkitekturen i Agder Energi Nett? 

Agder Energi Nett overfører energi til 207.200 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Vi er også et selskap i Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.100 km linjer og kabler. Vi har over tid satset på å ta i bruk teknologi for å optimalisere vår drift og på dette området er vi et ledende selskap. Vi søker nå en 100% fast stilling som systemarkitekt som får et helhetsansvar for teknisk arkitektur og systemstøtte til forretningsprosessene i Agder Energi Nett. Stillingen går ut på å utarbeide og realisere strategien for IT/IKT og systemporteføljen, og sikre løsninger mellom forretning og system. Du vil samarbeide tett med et stort teknologimiljø i Agder Energi samt med våre egne ledere og medarbeidere på tvers av Agder Energi Nett.

Arbeidsoppgaver:

Strategisk utvikling

 • Ansvar for å utarbeide og realisere av målbilde IT/IKT system og infrastruktur
 • Sikre at valg og beslutninger på IT/IKT området er optimalt for AEN
 • IT/IKT team i AEN for strategisk og kostnadseffektiv utvikling av systemporteføljen
 • Utvikling av den tekniske arkitekturen: Forstå muligheter og begrensninger
 • Jobben sammen med AEN linjeorganisasjon for å sikre stabile løsninger og videreutvikling av effektive forretningsprosesser

Drift og forvaltning

 • Sikre god forvaltning og videreutvikling av teknisk arkitektur og systemporteføljen i AEN
 • Sørge for god informasjonsflyt, masterdata og integrasjonsarkitektur
 • Integrasjonsarkitekturen som ligger til grunn for samhandling mellom systemene. Rollen går bl.a. ut på å utarbeide overordnet teknisk design basert på applikasjonenes egenskaper og prinsipper for design, og sørge for at løsninger blir implementert i henhold til krav
 • Utarbeide retningslinjer for teknisk arkitektur
 • Overordnet ansvar for systemdokumentasjon SLAer (AE Tek og leverandører)

Leverandører og samhandling

 • Samhandling med Agder Energi Teknologi, inkludert det å legge frem saker, drøfte dem og melde tilbake til forretningsrådgivere, linjeledere og systemeiere
 • Jobbe sammen med drift og driftsleverandører for å sikre god og effektiv drift
 • Delta i prosjektarbeid som teknisk arkitekt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på Sivilingeniør/masternivå
 • Solid erfaring innen systemarkitektur i komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra å jobbe med teknologi i grensesnittet system og forretning og samhandling

Personlige egenskaper:

 • Strategisk - evner å se helhet
 • Faglig dyktig
 • Teamorientert
 • Sterk på samhandling/relasjoner

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og meget dyktige kolleger innen fagområdet
 • Spennende arbeidsoppgaver og et helhetsansvar for teknisk arkitektur
 • Mulighet for faglig utvikling og være en bidragsyter i ett av Norges største og mest innovative nettselskaper
 • Konkurransedyktige betingelser og ordnede arbeidsforhold