Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Systemansvarlig for PharmaDos

Vi har ledig stillingen fast stilling som SME PharmaDos!

Har du solid erfaring av multidose og har en brennende interesse for digitalisering og systemutvikling? Liker du å jobbe selvstendig, mestrer å ha mange baller i luften og er bra på kunnskapsoverføring og opplæring? Søk da til stillingen SME PharmaDos.

Om stillingen
Som systemansvarlig for PharmaDos blir din hovedoppgave å digitalisere og effektivisere systemet for apotekene og multidoseproduksjon. Fra sentralapotekets sin side, kommer du å ha en nøkkelrolle i å koordinere og følge opp implementering av multidose i e-resept. Det er en stor fordel hvis du er farmasøyt med erfaring/utdanning innen systemutvikling eller IT. I det daglige kommer du å arbeide med effektivisering og brukervennlighet av PharmaDos. Det er viktig at du har bra kommunikasjon med teamledere og god oversikt over systemutfordringer på sentralapoteket. På bakgrunn av det skal du i samarbeid med multidoseproduksjon prioritere den utvikling som gir størst kostnadseffekt for total anbudsvirksomhet. Mer spesifikt blir du ansvarlig for å utarbeide krav og spesifikasjoner for optimalisering av PharmaDos. Du vil være ansvarlig for å teste og godkjenne nye versjoner av systemet og det forventes at du tar initiativ til systemopplæring av ansatte på Vitusapotek AB28. Ettersom kommunikasjonen til stor del er skriftlig og er det viktig at du kan uttrykke deg korrekt i både norsk og engelsk.

For å lykkes i stillingen kreves det at du tenker helhet og ivaretar alle brukere som er tilknyttet multidose som system. Du må selv kunne ta initiativ for forbedringer. For å sikre at vi har gode og prioriterte planer for nye versjoner av systemet er det viktig at du er strukturert og at du kan jobbe selvgående.

Stillingen rapporterer til Leder for sentralapoteket og anbud og du vil være nært tilknyttet driften i Vitusapotek AB28. I stillingen forventes det at du deltar i drift av apoteket ved behov.

Om apoteket
Vitusapotek AB28 leverer multidose, legemidler og andre apotekvarer til over 80 kommuner i hele Norge, samt privatkunder av vitusapotek.no. Gjennom vårt arbeid skaper vi gode tjenester som bidrar til en effektiv hverdag for våre kunder via www.vitusapotek.no eller tilknyttet kommunale anbud. Vårt bidrag resulterer i sikker legemiddelforsyning til pasienter, som i andre enden mottar multidose og legemidler. I dette arbeidet er det derfor viktig at vi er nøyaktige, effektive og jobber systematisk. Våre kolleger kjennetegnes ved at de tar ansvar i hverdagen og hvor man bidrar til en kultur hvor vi hjelper hverandre, stiller opp og strekker oss langt for å levere det vi skal.

Tiltredelse etter avtale.     

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig support og oppfølging av PharmaDos, i tett dialog og samarbeid med vår IT leverandør.
 • Koordinere og følge opp utrulling av e-dose. Du vil ha dialog med Norsk helsenett, leger, kommuner og apotek.
 • Dersom behov, delta i drift i Vitusapotek Ab28.
 • Sikre oppdaterte og bedre versjoner av PharmaDos i samarbeid med apotekene og multidose produksjon. Herunder spesifisere endringer, sette opp tester, gjennomføre UAT og regresjonstester, oppdatere brukermanual og informere og evt gjennomføre opplæring til aktuelle brukere.
 • Bidra til mer effektiv drift i Vitusapotek AB28 (avdeling MD og VUM).

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med multidose, primært bruk av PharmaDos er en fordel. 
 • Erfaring og interesse for IT er en fordel (prosjekt, testing, utvikling).
 • Farmasøyt med flere års erfaring fra apotek.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaren og rask bruker av PC, inkludert Office.

Personlige egenskaper:

 • Tenke helhet – kan ivareta alle brukere av multidose.
 • Strukturert og metodisk – planlegger egen hverdag fremover i tid. Sikrer levering som avtalt.
 • Fleksibel – du kan bidra der hvor det trengs, også i drift av apoteket.
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner – samarbeider med alle avdelinger tilknyttet multidose, apotek, produksjon, IT leverandør, kommuner leger. Kan formulere både muntlig og skriftlig budskap på klar og tydelig måte.
 • Selvgående og ansvarlig -  tar selv initiativ for nye oppgaver/forbedringer.

Vi tilbyr:

 • Selvstendig ansvarsområde med mulighet for egen utvikling.
 • Gode kolleger i et stort miljø.
 • Fasiliteter som treningsrom og kantine.
 • Gode betingelser.