Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleiere/vernepleiere med arbeid hver 6. helg

Offentlig forvaltning

Grevle og Stavern sykehjem har igangsatt et samarbeidsprosjekt gjennom 2023 hvor vi ønsker å bruke sykepleierkompetansen på tvers av sykehjemmene i helgene. Sykepleierne vil jobbe 10-timers vakter lørdag og søndag hver 6. helg "på topp" på hvert sitt sykehjem. Vaktene vil gå fra 0730 til 1730 og fra 1230 til 2230, og sykepleierne på sykehjemmene vil gå motsatt av hverandre. Sykepleier har sykepleieansvar for det motsatte sykehjemmet den tiden vaktene ikke overlapper. 

Grevle og Stavern sykehjem ligger ca. 1 km fra hverandre og er lokalisert i Stavern. Grevle sykehjem består av 2 avdelinger, somatisk langtidsavdeling Nalum og avdeling Rakke som er forbeholdt personer med demens. Stavern sykehjem består også av 2 avdelinger; somatisk langtidsavdeling Bukta og korttids-/ avlastningsavdeling Farris. 

Begge sykehjemmene preges av spennende faglige oppgaver, godt miljø og dyktige kollegaer. Vi søker etter sykepleiere som har faghjertet sitt i geriatri og demensomsorg og som ønsker å skape en god dag for pasienter på sykehjemmene. Vi er sertifisert som livsgledehjem (www.livsgledeforeldre.no) og har stort fokus på personsentrert omsorg. 

Vi har for tiden 2 ledige faste stillinger på begge sykehjem. 

Virker dette av interesse, ønsker vi deg velkommen til å søke på stillingene hos oss.

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • Legge forholdene til rette for at pasientene skal kunne mestre egen hverdag best mulig, og kunne fungere selvstendig ut fra egne forutsetninger
 • Drive personsentrert omsorg- miljøarbeid, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av pasientaktiviteter
 • Utføre observasjon og vurdering av pasientenes helsetilstand.
 • Iverksette og evaluere sykepleiertiltak. 
 • Delta i legevisitt og oppfølging
 • Utføre legemiddelhåndtering
 • Samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper
 • Gjennomføre kvalitetssikring og dokumentasjon
 • Utføre samhandling med pårørende
 • Drive aktiv deltakelse i sykehjemmenes utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Drive aktiv deltakelse og ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Du har bachelor i sykepleie eller vernepleie.
 • Vi krever norsk autorisasjon.
 • Du er trygg i bruk av IKT
 • Du har førerkort klasse B
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og har god formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan jobbe både selvstendig og i team 
 • Du må være handlekraftig
 • Du må ha faglig interesse for geriatri/ demens og et ønske om å videreutvikle tjenesten
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig engasjerte kollegaer 
 • Avsatt tid til administrative oppgaver i turnus
 • Tillegg for å være studentveileder
 • Lønn etter avtale/ gjeldende tariff
 • Egen avlønning for sykepleier med mindre enn 8 års ansiennitet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdstiltak for ansatte.
 • Bedriftshelsetjeneste

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.