Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleiere/vernepleiere 

Offentlig forvaltning

Er du en superhelt med raske ben, klart hode og et godt smil? Har du engasjement for eldreomsorgen? Da håper vi du har lyst å jobbe hos oss!

Vi kan by på spennende og varierte arbeidsoppgaver, med et stort fokus på våre pasienter og hjemmeboende. Tjenesten har en sammensatt brukergruppe med et bredt spekter av diagnoser og hjelpebehov. 

Vi trenger deg til: 

- 100 % sykepleier til rehab/somatisk. Her får du brukt faget ditt på en spennende og variert måte. På kveld og i helger tilpasser vi det sykepleierfaglige ansvaret etter den enkelte sykepleier og husets behov som helhet.

- 100 % sykepleier/vernepleier til vår demensavdeling. På kveld og helg tilpasser vi det sykepleierfaglige ansvaret etter den enkelte sykepleier/vernepleier og husets behov som helhet.

-100 % sykepleier/vernepleier til hjemmesykepleien.  Her får du brukt faget ditt på en spennende og variert måte. Ingen dager er like og du vil møte arbeidsoppgaver som sykepleieprosedyrer, dosering og administrering av medisiner, sårstell, bistå brukere i livets siste dager, primærgruppeansvar og pårørendesamarbeid.

Det kan være du må være sykepleier/vernepleier på topp og har da ansvaret for huset samt ute i hjemmetjenesten. Alt ligger under samme tak og vi må til tider bruke kompetansen på tvers av avdelingene. 

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede til å søke. Skriv i søknaden hvilken stilling du ønsker å søke på eller om du synes alle er spennende.

Svarstad bo og hjemmetjenester ligger sentralt i Svarstad og er et viktig samlingspunkt for store og små, to- og firbeinte i bygda. Det er et lite sted hvor de fleste kjenner hverandre godt og det er lett å be om hjelp hvis noen trenger det. Det er et godt arbeidsmiljø, humør og gode diskusjoner. De ansatte har høy faglig kompetanse og er selvstendige i sitt arbeid, samtidig som de er gode på å jobbe tverrfaglig og i team.

Kvalifikasjoner:

 • Vikrever norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du har god breddekompetanse og et stort engasjement for eldreomsorgen
 • Gode digitale ferdigheter er en forutsetning
 • Du er fleksibel, pliktoppfyllende og faglig trygg
 • Vi ønsker ønsker at du  har relevant erfaring og videreutdanning, men det er ikke et krav
 • Førerkort klasse B
 • For søkere med annen utdanning enn norsk kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av kvalitet og bidrar aktivt i forbedringsarbeidet
 • Du er trygg i rollen som sykepleier eller vernepleier og kan lede og delegere arbeidsoppgaver
 • Du er strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, men kunne tenke sammen med dine kollegaer
 • Du trives med allsidige arbeidsoppgaver og kan bidra aktivt til endring
 • Du har en positiv innstilling, bidrar til arbeidsglede og har evne til å se muligheter
 • Det legges vekt på personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr:

 • 100 % faste stillinger
 • Sykepleier/Vernepleier stilling i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Kunnskapsrike kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for kompetanseheving, involvering i prosesser og forbedringsarbeid
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ.
 • Avlønning tilsvarende minst 8 års ansiennitet for søkere med lavere ansiennitet
 • Bonusordning for økt antall helgetimer 
 • Tiltredelse etter avtale
 • Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.