Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleiere, medisinstudenter

Offentlig forvaltning

Larvik legevakt gir øyeblikkelig helsehjelp og råd til befolkningen i Larvik kommune. Legevaktsarbeid skal være en beredskapstjeneste, og preges tidvis av situasjoner med tidvis akutte problemstillinger hvor raske avgjørelser er nødvendig. Vi vurderer og behandler akutt skade og sykdom.

Legevakten er en allmennmedisinsk virksomhet som skal sikre at alle som oppholder seg i kommunen kan få nødvendig helsehjelp. Legevakten har stort fokus på kvalitet, både med hensyn til fag og service, og er opptatt av et godt arbeidsmiljø.

På legevakten får du som sykepleier brukt hele din sykepleiefaglige kompetanse, da vi møter pasientgrupper i alle aldre og problemstillinger fra alle fagfelt.
Som medisinstudent arbeider du som assistent og bistår sykepleier og lege.

SOMMERVIKARER:
Vikariater i forbindelse med ferieavvikling i perioden ca 12 juni- ca. 20 august.
Du må kunne arbeide minimum 4 uker for å bli vurdert som sommervikar. Det kan variere noe i stillingsstørrelse. Oppgi gjerne i søknaden i hvilken periode du kan jobbe, og hvor stor stillingsstørrelse du ønsker.

Arbeidsoppgaver:

* Du gjør faglige vurderinger og observasjoner etter predefinerte prosedyrer
* Du gir informasjon, dokumentasjon, og veiledning etter gjeldende lovverk og Manchester triage system
* Du bistår og assistere legen
* Du utfører laboratoriearbeid
* Du driver med akuttmedisin
* Du jobber på skadestue
* Du utfører medisinhåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Du har autorisasjon som sykepleier
 • Medisinstudent: ferdig med 4. året og ha bestått farmakologi.
 • Du har gode datakunnskaper
 • Du behersker godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Klinisk og relevant erfaring er ønskelig
 • Du som er medisinstudent må ha erfaring fra pasientarbeid (pleie/mestring)

Personlige egenskaper:

 • Du har faglig engasjement og evne til selvstendig arbeid
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du viser ansvarlighet for oppgavene
 • Du har evne til å yte god service til våre pasienter
 • Du er fleksibel og strukturert
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø i utvikling
 • En hektisk, men faglig spennende og utfordrende avdeling
 • Dyktige arbeidskollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Det gis opplæring før tiltredelse.
 • Lønn etter kommunal lønns retningslinjer for medisinstudenter og sykepleiere.

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.