Detaljer

Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395


Sykepleiere med offshore erfaring til korte og lengre oppdrag

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste.
Den norske virksomheten har ca 100 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. Våre tjenester dekker bemanning offshore, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøtjenester.

Vi har lang og god erfaring i å formidle sykepleiere til norsk sektor og til internasjonale oppdrag. Nå erfarer vi en stor økning i etterspørselen etter våre bemanningstjenester, og har derfor behov for sykepleiere med offshore erfaring til først og fremst ad-hoc oppdrag, men også til oppdrag av lengre varighet.

Kun sykepleiere med offshore erfaring vil bli vurdert.


Sykepleiere med offshore erfaring til ad-hoc, korte og lengre oppdrag

Dine ansvarsområder:

 • Ivareta helsemessig beredskap.

 • Ansvarlig for helsetjenesten om bord, inkludert journalføring, rapportering, innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr.

 • Konsultasjoner/behandling i forbindelse med sykdom i samarbeid med bedriftslegen.

 • Personlige samtaler og helseforebyggende undervisning.

 • Følge opp vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.

 • Førstehjelpsundervisning.

 • Tilsyn og oppfølging ift. næringsmiddels hygiene og generell hygiene.

 • Bidra aktivt i HMS-arbeidet om bord i samarbeid med Vernetjeneste og ledelse


Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier

 • 3-5 års erfaring som sykepleier

 • Offshore- og eventuelt sjømannsattest

 • Sikkerhetskurs

 • Språk: Skandinavisk og Engelsk

 • Spesialutdanning innen Anestesi, Intensiv eller prehospital tjeneste

Kandidater med gyldig sikkerhetskurs og godkjent helseattest stiller med en fordel, men har du tidligere offshore erfaring bistår vi i denne prosessen og kan etter vurdering helt eller delvis dekke aktuelle kostnader.


I tillegg er det en fordel med følgende tilleggskompetanse:

 • Avansert hjerte/lunge redning

 • Advanced Medical Life Support

 • Prehospital Trauma Life support

 • Næringsmiddelhygiene

 • Drikkevannshåndtering

 • HMS Grunnkurs eller annen relevant HMS kompetanse

Som ansatt hos oss vil du ha tilgang til bred kompetanse og støtte fra øvrige medarbeidere i selskapet. Du vil også bli kurset for å tilfredsstille spesielle kompetansebehov hos våre kunder.

Sykepleier offshore vil som regel være alene som helsepersonell på skip/rigg, og skal samarbeide tett med kundens representanter og andre stillinger om bord. Sykepleier vil ha en proaktiv rolle innen Helse/HMS/ Hygiene/Beredskap og drift av helsetjenesten/hospitalet om bord.

Har du spørsmål i forbindelse med stillingen, kontakt Operations Manager Offshore Kjetil Andre Våge, tlf. 911 63095 eller Human Resource Director Eli Visnes tlf. 915 71395.

 

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater