Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395

Offshore sykepleiere søkes

International SOS (Medsite) AS

Helse og sosial

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi våre kunder sikkerhets- og helseråd samt lokal assistanse, herunder evakueringer, allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. I Norge leverer vi også helsetjenester og bemanning offshore og på land, samt et stort spekter av arbeidsmiljøtjenester.

Den norske virksomheten har rundt 100 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger, og Oslo.

Vi søker nå etter sykepleiere til offshore oppdrag

Vi opplever stor og økende etterspørsel etter våre tjenester og trenger flere sykepleiere til offshore oppdrag både kortsiktige- og oppdrag av lengre varighet. Vi ønsker primært å ansette spesialsykepleiere.

Sykepleiere til offshore oppdrag:

Dine ansvarsområder:

 • Ivareta helsemessig beredskap
 • Ansvarlig for helsetjenesten om bord, inkludert journalføring, rapportering, innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr
 • Følge opp vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr
 • Førstehjelpsundervisning
 • Konsultasjoner/behandling i forbindelse med sykdom i samarbeid med bedriftslegen
 • Tilsyn og oppfølging av næringsmiddel hygiene og generell hygiene
 • Bidra aktivt i HMS-arbeidet om bord i samarbeid med Vernetjeneste og ledelse
 • Personlige samtaler og helseforebyggende undervisning.

Kvalifikasjonskrav offshore:

 • Norsk autorisasjon
 • 3-5 års erfaring som sykepleier
 • Offshoreattest
 • Sikkerhetskurs
 • Språk: Norsk og engelsk
 • Spesialutdanning innen Anestesi, Intensiv eller prehospital tjeneste

Har du spørsmål i forbindelse med stillingen, kontakt Operations Manager Offshore Kjetil Andre Våge, tlf. 911 63095 eller Human Resource Director Eli Visnes tlf. 915 71395.

 

Spørsmål rettes til

Eli Visnes
tlf: 91571395