• Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  3792481
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune

Sykepleiere i flere vikariater

Sortland kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er tre lag i Hjemmetjenesten i Sortland kommune:
Lag 1: Hverdagsmestring - fokus på forebygging og rehabilitering. Det legges vekt på brukerstyring og og mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå.
Lag 2: Palliasjon, rus og psykiatri - skal gi helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til personer med fysiske/psykiske helseplager, rusproblematikk og alvorlig syke/terminale pasienter.
Lag 3: Demens og kognitiv svikt - sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og ett godt tilpasset tjenestetilbud.
Det tilbys hjelp til praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det legges opp til individuelt tilpasset oppfølging av bruker og pårørende.

Søker dyktige
Sykepleiere i flere vikariater


Om stillingen:
Det er ledig tre vikariater ihhv. 50, 80 og 100 % stilling som sykepleier ved Lag 2 i Hjemmetjenesten.
Turnus med dag/aften og hver 3 helg
100 % stilling er ledig i perioden 17.06.21 - 16.03.2022
80 % stilling er ledig i perioden 01.06.21 - 01.06.2022
50 % stilling er ledig i perioden 01.06 - 31.12.2021

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:
Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient
Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser
Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig
Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/studenter
Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser
Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:
Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig, strukturert og målrettet
Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune
Førerkort klasse B
Det legges stor vekt på egnethet

Egenskaper:
En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet
Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling
Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Krav til språkkunnskaper:
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:
Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Kontaktperson:
Brit Mona Kristiansen, mob: 93033587
epost: britmona.kristiansen@sortland.kommune.no

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 
 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  3792481
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune