Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2019
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk, annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  4
 • karriere-kode:
  2055799
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere hjemmetjeneste og sykehjem

Er du sykepleier og kan tenke deg å jobbe en periode eller fast i en liten kommune lengst nord i Troms, på grensen til Finnmark? Vi har nå noen ledige sykepleierstillinger i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Vi tilbyr faste for det meste 100% stillinger, konkurransedyktig lønn og kr 50 000 i rekrutteringsbonus (mot to års bindingstid). Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Kvænangen har en fantastisk natur rett utenfor stuedøra (om vinteren lysløype og et vel utbygd løypenett for både ski og snøskuter). Dårlig utbygde offentlige kommunikasjonsmidler gjør at du bør ha førerkort og helst egen bil, men vi formidler bolig i gangavstand til jobben.

Kvænangen er den kommunen i landet med lengst vei til lokalsykehuset, som er UNN i Tromsø. Fare for stengt fjellovergang vinterstid og lange avstander gjør at vi har egen legevakt og ambulansestasjon, helikopterlandingsplass, samt velutstyrt akuttmottak/sykestue. Vi har startet en prosess med mål om mestring i eget hjem lenger, med styrking av tverrfaglig og forebyggende innsats, habilitering og rehabilitering, hjemmetjenestene, samt implementering av velferdsteknologi. Hjemmetjenesten har tatt i bruk Mobil Omsorg og elektroniske arbeidslister. Vi vil gjerne ha deg med på laget med å utvikle en faglig god og framtidsretta helse- og omsorgstjeneste.

Vi har ledig følgende sykepleierstillinger, alle med arbeid hver 3. helg:

 • 100% sykepleier i hjemmetjenesten
 • 85,33 % sykepleier i hjemmetjenesten
 • To 100% sykepleierstillinger på Gargo sykestue og sykehjem
 • 1 stilling som avd.sykepleier på langtidsavdeling for personer med demens

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk godt muntlig og skriftlig (evt. annet skandinavisk språk)
 • Gjerne kjennskap til fagsystemet Profil
 • Gjerne videreutdanning (for eksempel innen geriatri, demens el.a.)

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre helhetlig pleie og omsorg til pasienter/brukere
 • Ivareta kontakt med pårørende og ved behov gi veiledning til medarbeidere
 • Bidra til faglig utvikling og å sikre god kvalitet i tjenestene
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og at du er trygg i rollen som sykepleier
 • Vilje og evne til å bidra til et faglig godt pasienttilbud
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Faste 100% stillinger
 • Rekrutteringsbonus kr 50 000 (2 års bindingstid)
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer med lang jobberfaring
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes med 50% etter gjeldende regler.
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski – og snøscooter.

Ny skole og idrettshall åpner januar 2020. Gode og trygge oppvekstforhold. Muligheter for å ha barn i friluftsbarnehage.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

 • Leder Gargo sykestue og sykehjem, Matthias Welz, tlf. 905 53 779, e-post: mw@kvanangen.kommune.no
 • Leder hjemmetjenesten, Hege Karlsen, tlf.474 69 507, e-post: hege.karlsen@kvanangen.kommune.no

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 24.10.19. Vennligst oppgi hvilken av stillingene du søker på.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.