Ledig stilling

Stor-Elvdal kommune

Sykepleiere/helsefagarbeidere/pleiemedarbeidere

Offentlig forvaltning

Stor-Elvdal kommune har ledige stillinger, både faste og vikariater, på Moratunet sykehjem i sektor for helse og mestring slik:

I langtidsavdelingen:

 • 50 % fast stilling som sykepleier
 • 87 % fast stilling som helsefagarbeider
 • 80 % fast stilling som helsefagarbeider

I tilrettelagt avdeling for personer med demenssykdom:

 • 100 % vikariat som sykepleier
 • 75 % vikariat som helsefagarbeider

Begge avdelingene har også behov for pleiemedarbeidere på tilkalling og vikariater på helg.

Stillingene inkluderer turnusarbeid og arbeid hver 3. helg.

Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) du søker på.

Sektor for helse og mestring er i gang med å bygge helsehus, hvor alle helsetjenestene skal samles under samme tak. Målet med dette er å legge til rette for mer tverrfaglighet og styrke våre helsetjenester i kommunen. 

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 20a i Helsepersonelloven.

Kvalifikasjoner:

For sykepleierstillingene:

 • Norsk offentlig autorisasjon som sykepleier

For helsefagarbeiderstillingene:

 • Norsk offentlig autorisasjon som helsefagarbeider

For begge stillingene:

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
 • Både kunne jobbe selvstendig og å ta del av et større team
 • Ønskelig med erfaring fra primær- eller spesialhelsetjenesten
 • Være fleksibel
 • Faglig strukturert, engasjert og pålitelig
 • Førerkort klasse B er ønskelig

For pleiemedarbeiderstillingene:

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper:

For alle stillingene:

 • Stort faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Ha en fleksibel og positiv grunnholdning
 • Kunne prioritere ut fra behov og situasjon
 • Identifisere deg med verdier som ivaretar både pasientsikkerhet og pasient-/ brukerintegritet
 • Være engasjert i arbeidsprosesser og samskaping til et godt arbeidsmiljø
 • Åpen, blid og positiv til nye løsninger

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

 • Godt, spennende, aktivt, kreativt, lærende og utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale