• Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2022
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4338310
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune
 • Oppdatert 18.02.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vennesla kommune

Sykepleier/vernepleier og helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Enheten yter psykiatrisk hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan. Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker- og mestringsperspektiv.  Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

 

Vi har ledig faste stillinger i enhet for Livsmestring, Lomtjønn Bofellesskap

1 x 56% stilling som sykepleier/vernepleier

1 x 23% helgestilling som helsefagarbeider/elev helsefag

1 x 32% helgestilling natt som helsefagarbeider/elev helsefag

Stillingene er tilknyttet omsorgsboliger i et bofellesskap med personer som har utfordringer i forhold til rus- psykisk helse og som har oppfølgingsvedtak etter Helse- og omsorgsloven. Oppfølgingen består i å gi praktisk bistand etter individuelle behov. Det kan være støttesamtaler, praktisk bistand, koordinering, ansvarsgruppe, bistå med å skape en struktur i hverdagen eller på andre måter bistå beboere i forhold til hverdagsmestring.

Vi ser etter deg som er opptatt av å:

 • gi individuelt tilpasset oppfølging
 • gi helhetlige og koordinerte tjenester
 • fremme mestring av tjenestemottakers situasjon

Vi tilbyr

Faglig utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler. God pensjonsordning gjennom KLP.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). 

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i oppfølging av personer som har utfordringer i forhold til rus og psykisk helse. Arbeidshverdagen vil i stor grad kreve selvstendighet, fleksibilitet og samarbeid med aktuelle aktører rundt personene som mottar tjeneste.

 • Utføre praktisk bistand og veiledning til brukere i samsvar med vedtak/tjeneste
 • Faglig samhandling med øvrige enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Sørge for bruker/pårørende medvirkning
 • Samarbeid med pårørende
 • Koordinering og ansvarsgruppemøter (sykepleier/vernepleier)
 • Implementering av metoder og prosedyrer (sykepleier/vernepleier)
 • NEWS
 • BVC

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleier/vernepleie
 • For helgestilling natt: Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • For helgestilling: Offentlig godkjent helsefagarbeider/ elever som er i et utdanningsløp for å få fagbrev som helsefagarbeider
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse
 • Erfaring med arbeid innen rus - og psykisk helse er en fordel
 • Gode datakunnskaper
 • Sertifikat klasse B og disponering av egen bil

Personlige egenskaper:

Du må kunne arbeide selvstendig og i team. Håndtere utfordrende arbeidsoppgaver og situasjoner.  Være løsningsorientert, ha god struktur og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Skikkethet for stillingen, blant annet i form av personlig egnethet samt holdninger til brukere og medarbeidere blir sterkt vektlagt.

 

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2022
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4338310
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune
 • Oppdatert 18.02.2022