Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleier / vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling Berg hjemmetjeneste ønsker å styrke sin fagkompetanse og  lyser nå ut 2 stillinger som sykepleier eller vernepleier.

Vi flytter nå inn i nye trivelige lokaler. Her vil vi bo sammen med  avdelingene Brunlanes og Tanum og vi skal samarbeide til beste for våre pasienter og ansatte. Disse tre avdelingene utgjør Ring 3 i virksomhet hjemmetjeneste. Vi har faglig samarbeid med ansvarsvakter på kvelden hele uken og også på dager i helgene. Vi planlegger nå å styrke ansvarsvaktene slik at det blir 2 syke- / vernepleiere på disse oppgavene. 

Hjemmesykepleien er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse. Vi trenger dere som har lyst til å jobbe i et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vårt fokus er på helhetlig pasientforløp og hverdagsmestring slik at pasienten kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Vi ønsker oss dedikerte og engasjerte syke- / vernepleiere som kan utfylle avdelingens fokus på faglig utøvelse av hjemmesykepleie. Vi setter fag- og fagutvikling i sentrum. Derfor er vi opptatt av at  sykepleiere får rom for personlig utvikling, og at dere bruker kompetansen best mulig. Både erfarne og nyutdannede er velkomne til å søke.

Tiltredelse etter avtale. 

Kvalifikasjoner:

 • Du er autorisert sykepleier /vernepleier 
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du har førerkort for personbil
 • Du er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleie,  men ikke noe krav
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du har pasienten i fokus
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du må være kreativ og løsningsorientert
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for tildelte oppgaver
 • Du har interesse for velferdsteknologi - behersker digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • Nyansatt program med mentor 
 • Gode og varierte arbeidsdager
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Det er også mulig å jobbe langvakter hver 4 helg. Vi gir deg bonusordning hvis du ønsker deg økt helgefrekvens
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Hyggelige, nære og engasjerte kollegaer i et dynamisk arbeidsmiljø
 • Vi tilrettelegger for videreutdanning som er relevante for din arbeidsplass
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger
 • Nyoppussede, trivelige lokaler

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!