Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleier/vernepleier 

Offentlig forvaltning

Virksomhet hjemmetjenester avdeling Midtbyen har ledig 2 x 100 % fast sykepleier/vernepleier stillinger med arbeid hver 3 helg fra 1.august 2023. Turnusen er todelt med dag og kveldsvakter.

Vi ønsker oss dedikerte og engasjerte sykepleiere som kan utfylle avdelingens fokus på god faglig utøvelse i et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å styrke helsepersonellets  personlige utvikling, og at dere bruker kompetansen best mulig måte. Både erfarne og nyutdannede er velkomne til å søke. 

Fra 4.september vil avdeling Midtbyen være en ren hjemmetjenesteavdeling, men skal dele kontorer med avdeling Bøkeskogen på Bøkesenteret. Avdelingen inngår i Ring 2 og jobber nært med avdelingene Hedrum og Nanset. Det jobbes med en samlokalisering av hjemmetjenesteavdelingene.                                                              

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever minimum 3 årlig bachelorutdanning i sykepleie/ vernepleie, norsk autorisasjon
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Du behersker digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert og har et engasjement i forhold til fag og utvikling
 • Du trives med endringer og målrettet pasientarbeid
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du jobber selvstendig og har god struktur

Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Søkere med mindre enn 8 års ansiennitet, får lønn tilsvarende 8 år
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.