Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten ring 2 består av 4 avdelinger, praktisk bistand, Hedrum, Midtbyen og Nanset.
Avdeling Midtbyen har 3 ledige 100% sykepleier stillinger i turnus med hver 3 helg.

Hjemmetjenesten er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse, med mange spennende utfordringer. Vårt fokus er på helhetlig pasientforløp og hverdagsmestring slik at pasienten kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Vi trenger deg som ønsker et meningsfylt arbeid hvor du får benyttet hele din sykepleiefaglige kompetanse. Vi ønsker oss en dedikert og engasjert sykepleier som ønsker å bidra til å holde fag og fagutvikling i sentrum og opprettholde det gode arbeidsmiljøet. 

 

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid
 • være ansvarsvakt for ringen på kvelder og i helger
 • veilede personell og studenter
 • drive sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende pasienter 
 • følge opp primærpasienter
 • kunne beherske digitale verktøy
 • iverksette og følge opp velferdsteknologi
 • ha dialog med pasienter, pårørende, fastleger og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du har førerkort for personbil
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du har gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Du ha evne og vilje til endring og omstilling
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for tildelte oppgaver
 • Du innehar gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsdager og godt arbeidsmiljø.
 • Bonus ved økt helgefrekvens
 • Egen avlønning for sykepleiere med mindre enn 8 års ansiennitet
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Tilrettelegging ved videreutdanning med økonomiske ordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.