Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling Søbakken bo og hjemmetjeneste skal gjennom en omstilling høst/vinter 22/23.
Omstillingen innebærer at sykehjemmet deles ut som egen avdeling. Samtidig vil hjemmetjenesten samlokaliseres med avdeling Brunlanes og Tanum i nyoppussede lokaler  fra januar 2023.  Dette innebærer at avdelingen blir større og vi trenger flere sykepleiere.

Hjemmesykepleien er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse. Vi trenger dere som har lyst til å jobbe i et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vårt fokus er på helhetlig pasientforløp og hverdagsmestring slik at pasienten kan bo i lengst mulig i eget hjem. 
Vi ønsker oss dedikerte og engasjerte sykepleiere som kan utfylle avdelingens fokus på faglig utøvelse av hjemmesykepleie. Vi setter fag og fagutvikling i sentrum. Derfor er vi opptatt av å styrke sykepleiernes personlige utvikling, og at dere bruker kompetansen best mulig. Både erfarne og nyutdannede er velkomne til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Du bidrar til godt tverrfaglig samarbeid
 • Du vil være ansvarsvakt for ringen på kveld og helg
 • Du veileder annet personell og studenter
 • Sykepleierfaglig oppfølging av hjemmeboende pasienter er vesentlige oppgaver for deg
 • Vi driver aktivt med velferdsteknologi, og du iverksetter og følger opp dette feltet
 • Dialog med pasienter, pårørende, fastleger og andre samarbeidspartnere er viktig oppgave

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjons som sykepleier
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Førerkort for personbil
 • Erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel, men ikke noe krav
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du har pasienten i fokus
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du må være kreativ og løsningsorientert
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for tildelte oppgaver
 • Du har interesse for velferdsteknologi - behersker digitale verktøy
  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Nyansatt program med mentor 
 • Gode og varierte arbeidsdager
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Vi gir deg bonusordning hvis du ønsker deg økt helgefrekvens
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Hyggelige, nære og engasjerte kollegaer i et dynamisk arbeidsmiljø
 • Nyansatt program
 • Vi tilrettelegger for videreutdanning og har gode økonomiske ordninger 
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger
 • Nyoppussede trivelige lokaler

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.