Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  01.10.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3146798
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier til ØHD

En engasjert og dyktig faggruppe søker sykepleier-kollega til 100% fast stilling på Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold (ØHD), Helsehuset. 

Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Avdelingen ØHD har 9 senger og skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunen. ØHD har inntak av pasienter hele døgnet fra blant annet fastlege og legevakt. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgsloven § 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling.

Tilbudet skal være like godt som, eller bedre enn, innleggelse i sykehus. Avdelingen har ca.13 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere.
Det allmennmedisinske innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege i 100% stilling.
Som sykepleier på Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling, men også regne med å bistå andre avdelinger i tråd med Helsehuset praksis for ressurs allokering. Tjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene og sykepleier deltar i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 

Du kan lese mer om Helsehuset her.

Informasjon om Tromsø kommunes stipendordninger for nyutdannede sykepleiere finner du her.

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter med ulike indremedisinske og kirurgiske diagnoser
 • Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet.
 • Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser (fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunalt tjenestetilbud).
 • Kliniske sykepleieroppgaver: Motta, kartlegge, observere og starte behandling.
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter.
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon.
 • Gjerne relevant videreutdanning.
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team.
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne .
 • Norskkunnskaper på språknivå C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål .
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert, kreativ og engasjert.
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du er serviceorientert og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du er god til å veilede og motivere.
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø og har godt humør.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Muligheter til faglig utvikling.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.

  Annet  
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Oppgi 2 referanser.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller sendes sammen med søknad.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.