Ledig stilling

Nittedal kommune

Sykepleier til korttid- og rehabiliteringsavdeling

Offentlig forvaltning

Døli pleie- og omsorgssenter ligger idyllisk til rett ved Varingskollen alpinsenter i Nittedal kommune. Sykehjemmet ligger nedenfor Varingskollen togstasjon og bussen stopper 3 minutter unna sykehjemmet. Dersom du kjører bil fra Oslo, kjører du mot køen begge veier. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca. 30 minutter.

Vår visjon er "Omsorg møter livshistorie" og vi har fokus på fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø.
Sykehjemmet har flotte, lyse lokaler og består av 77 rom fordelt på fire avdelinger, tre langtidsavdelinger og en korttids- og rehabiliteringsavdeling. 

Raushet, Redelighet og respekt er viktige prinsipper som vi bygger på. Vi har fokus på hverdagsmestring og forebygging, målet er at bruker skal få bo hjemme så lenge som mulig. Brukers medbestemmelse og trygghet står sentralt i våre tjenester.

Hos oss får du en fantastisk mulighet til å tilegne deg breddekunnskap og kompetanse. Som sykepleier på korttid- og rehabiliteringsavdeling møter du en differensiert pasientgruppe og et bredt spekter av ulike diagnoser, prosedyrer og sykepleiefaglige oppgaver. Våre hovedsatsingsområder er TID, palliasjon og
KlinObs kommune. Vi jobber tverrfaglig med fokus på gode pasientforløp, og hva er viktig for deg. 

 

Korttid- og rehabiliteringsavdeling har nå ledig 80% sykepleiestilling i en todelt turnus med arbeid hver 3.helg.

Vi kan tilby rekrutteringstillegg på 20 000 kr over tariff og nedbetaling av studielån med 20 000 per år i en treårsperiode mot bindingstid.


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, dokumentasjon og oppfølgning av bruker sitt behov, iverksette tiltak og evaluere tiltak
 • Legevisitt
 • Oppfølgning av primæroppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Sørge for at bruker og pårørende, opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Utføre helhetlig pleie og omsorg
 • Bidra til fokus på fag, utvikling og forbedringsarbeid
 • Håndtere legemidler etter gjeldende rutiner
 • Veilede og undervise kolleger, studenter og pårørende
 • Ansvarsvakter på huset

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode IKT ferdigheter, fordel med kjennskap til Gerica
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, minimun nivå B2
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten og/eller sykehus.
 • Oppholds- og  arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:

 • Er en faglig trygg sykepleier, bidrar til felles beslutninger og vilje til etisk refleksjon
 • Har erfaring innen geriatri/demens/palliasjon/rehabilitering
 • Har gode samarbeidsevner og opptatt av gode relasjoner
 • Liker høyt tempo og kan håndtere uavklarte/akutte situasjoner
 • Er fleksibel, løsningsorientert og initiativrik
 • Er pålitelig og ansvarsbevisst
 • Har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er en pådriver for aktiviteter for pasientene
 • Kan være veileder for studenter og elever
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø med fokus på kompetanseheving og fagutvikling
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og rause kolleger
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trimrom
 • Kantine
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Alle søkere bes søke elektronisk. Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av annonse/telefonselgere.