• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  9019, TROMSØ
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700912
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE
Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier/Spesialsykepleier/Paramedisiner - Legevakta i Tromsø

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vi søker medarbeidere til Legevakta!

Vi er ute etter deg som ikke er redd for en utfordring, som ikke lar deg frustrere av uforutsigbare dager, men som heller motiveres av en arbeidshverdag hvor ingen dager er like. Du bidrar inn i arbeidsgruppa med positiv holdning og godt humør, er faglig oppdatert men nysgjerrig etter å lære av andre, du deler også av din egen kompetanse fordi du vil at alle skal være den beste de kan.

Ansatte på Legevakta må kunne håndtere stressende situasjoner og ha evne til å fatte kloke beslutninger i samråd med vakthavende lege. Legevakta  samarbeider tett med byens fastleger, AMK-sentralen og øvrige nødetater.

Vi tilbyr tilsetting i følgende stillinger (oppgi i søknaden hvilke av stillingene som er aktuelle for deg):

 • 2 x faste stillinger i inntil 100 %.
 • 1 x fast stilling i deltid hvor prosent kan avtales etter ønske i pluss/minus 50 %.

           Stillingene er i tredelt turnus med jobb hver 3. helg.

 • 1 x fast helgestilling i ca 14 %.

Enheten er under organisatoriske endringer. I dag er vi en avdeling i enhet for Helsetjenester, som er organisert under seksjon for Hjemmetjenester. Det  pågår et arbeid i kommunen med å opprette en ny seksjon i avdeling for Helse og omsorg. Den nye seksjonen vil bestå av tre enheter: Allmennlegetjenesten, Legevakta og Helsehuset. Endringer må påregnes i den forbindelsen

Arbeidsoppgaver:

 • Gi øyeblikkelig helsehjelp til pasienter ved oppmøte på legevakta. 
 • Gi relevante råd og veiledning til pasienter.
 • Samhandle med legevaktslege for å skape trygge pasientforløp.
 • Ansatte på legevakta må bidra til å utføre relevante driftsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/paramedisiner.
 • Helsesekretærer kan vurderes. Søker må da ha norsk autorisasjon som Helsesekretær, samt bred og relevant erfaring fra helsetjenesten.
 • For å bli tilsatt med stillingskode som spesialsykepleier må videreutdanningen være relevant for tjenesten ved Legevakta.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring innenfor det allmennmedisinske fagfeltet.
 • Tidligere erfaring fra legevakt, legevaktsentral, akuttmottak eller AMK-sentral.
 • Bred klinisk kompetanse fra primær- eller spesialisthelsetjenesten. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å se og ta tak i arbeidsoppgaver.
 • Jobbe selvstendig og i samhandling med andre.
 • Se muligheter og praktiske løsninger.
 • Evne å ta raske beslutninger.
 • Takle et periodevis høyt arbeidstempo.
 • Du ser på utfordringer som en måte å utvikle deg selv på.
 • God faglig kompetanse og interesse for å holde deg faglig oppdatert.
 • Positiv og inkluderende væremåte.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer.
 • Alle nyansatte følger et eget opplæringsprogram som tilpasses etter behov.
 • Tverrfaglig miljø med dyktige ansatte.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Stipendordning for nyutdannede sykepleiere og paramedisinere kan tilbys de som ønsker dette, og er en engangssum på kr 50 000 som utbetales mot to års bindingstid. Stipendet er skattepliktig.
 • Lokalt avtalt funksjons-/risikotillegg for sykepleiere og paramedisinere ved Legevakta kr 35 000 kr pr år lagt på grunnlønn.
 • Kommunen har ordnede forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Velferdsordninger med rabaterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter mm. 

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4, samt egenerklæring om TBC-status fremlegges på forespørsel.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Oppgi 2 relevante referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Attester fra arbeidsforhold, relevante kursdokumenter og vitnemål som dokumentasjon på innholdet i din CV skal være lastet opp i Webcruiter seinest ved søknadsfrist.
 

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  9019, TROMSØ
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700912
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE