Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Sykepleier og spesialsykepleier 

Offentlig forvaltning

Ledige stillinger: sykepleier, spesialsykepleier og vikariat sykepleier/helsefagarbeider

Ønsker du å opparbeide deg en bred kompetanse som sykepleier? Vil du bidra til at pasienter i alle aldre, med ulike diagnoser, utfordringer og behov, får en opplevelse av å mestre eget liv i størst mulig grad? Er du sykepleier med videreutdanning i palliasjon, som ønsker å bidra til at pasienter med alvorlig sykdom får en trygg og god behandling hjemme? Vi ser etter to sykepleiere som ønsker å jobbe hos oss. Den ene stillingen krever videreutdanning i palliasjon. Er du en av disse to? 

Nittedal kommune har som mål at innbyggere skal kunne leve hjemme så lenge det er mulig, og Tverrfaglige hjemmetjenester spiller en viktig rolle for å nå dette målet.
I oppfølging av hjemmeboende pasienter ønsker vi å ha en mestringsbasert tilnærming der nødvendig helsehjelp planlegges i samarbeid med innbygger og pårørende.

Tverrfaglige hjemmetjenester består av avdeling for hjemmesykepleie, og avdeling for forebygging og mestring. Hjemmesykepleietjenesten er delt inn i tre team som jobber mot hver sine geografiske soner. Vi jobber på tvers av team, avdelinger og roller når det er nødvendig, og samarbeider for å finne de gode løsningene for tjenestemottakerne.
 
Enheten samarbeider tett med kommunens koordinator for alvorlig syke og døende, og hukommelseskoordinator. Det er i samarbeid med koordinatorene dannet ressursgrupper for fagfeltene palliasjon og hukommelse/psykisk helse. I ressursgruppene samarbeider ansatte fra de ulike team og avdelinger der målet er å styrke kompetansen inn i tjenesten og finne gode løsninger for pasientoppfølging.

Stillingen som spesialsykepleier i palliasjon vil være deltaker og ressurs i gruppa for palliasjon og alvorlig syke, samt være en ressursperson inn i Nedre Romerrike nettverk for palliasjon. Det er også ønskelig at ressurspersonen skal være fleksibel og bidra på tvers av team ved behov for kompetanse,- og ressursdeling. Det betyr at det er mulig å opparbeide seg noe mengdetrening for palliative forløp og oppfølging. 
 
Vi ønske nye kollegaer velkommen til en arbeidsplass preget av engasjerte og trivelige medarbeidere, og ikke minst en enhet i utvikling.

 

Garantilønn kr 20 000,- over tariff. 

Følgende stillinger er ledig: 

2 x 100% fast stilling som sykepleier med spesialutdannelse i palliasjon eller tilsvarende

1 x 100 % fast stilling som sykepleier

2 x 100 % vikariat som sykepleier (vikariat 6-12 måneder)* med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

*I vikariatene er det også aktuelt å ansette helsefagarbeidere med erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av pasienter, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsktekniske prosedyrer i henhold til arbeids- og tiltaksplaner. Pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid og rådgivende funksjon for andre faggrupper
 • Tverrfaglig kartlegging og oppfølging av hjemmeboende pasienter
 • Dokumentasjon i fagsystemet Gerica og LMP/PDA
 • Aktiv bidragsyter i tverrfaglige møter og i samhandling med andre tjenester
 • Bidra til kvalitetssikring av tjenesten i henhold til behov
 • Palliasjonssykepleier : i tillegg til overnevnte vil palliasjonssykepleier fungere som en ressurperson for pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende. Delta på samlinger i regi av kompetansenettverket. Bistå sammen med fag og utviklingssykepleier i opplæring og trygging av ansatte, samt være bindeledd mellom kommunens koordinator for alvorlig syke og hjemmesykepleien.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • God norsk skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • Krav til førerkort klasse B 
 • Sykepleier med videreutdanning i palliasjon eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og tar ansvar
 • Har evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Er opptatt av fagutvikling og kvalitet
 • Har gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe tverrfaglig
 • Har høy grad av fleksibilitet og endringsvilje
 • Er positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Har gode mellommenneskelige egenskaper 
 • Liker å veilede og dele kompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor relevante fagområder som somatikk, psykiatri, diabetes, rus, demens og palliasjon 
 • Fokus på og tilrettelegging for kompetanseheving. Vi jobber systematisk med kvalitetsforbedring og har internundervisning i turnus. Vi benytter KlinObsKommune (kompetansemodell for observasjonskompetanse) systematisk
 • Tilrettelegging for primæroppfølging av pasienter
 • Fokus på tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester 
 • Tilrettelegge for fadderordning
 • 2- delt turnus med arbeid hver 4 helg og 3 ekstra helger i året som fordeles i ønsketurnus 


Fra 01.01.17 er det krav om politiattest i stillingene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering