• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959665
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier natt til rus- og psykiatriavdelingen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker

1 x sykepleier 100% fast stilling NATT

Avdelingen skal gi et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Noen pasienter har i tillegg somatiske utfordringer. Mestringsfokus vil være en del av avdelingens grunnlagstenkning og reell brukermedvirkning vil stå sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene. Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud skal avdelingen bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring. Avdelingen vil ha et utadrettet fokus der brukerens individuelle behov for tilrettelegging og oppfølging vektlegges i samarbeid med andre også utenfor Helsehuset. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig legedekning. Avdelingen består av 8 sengeplasser.  

På Helsehuset vil du som sykepleier delta i tverrfaglig behandlingsteam sammen med pasient og pårørende, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og lege. Vi har fokus på gode, helhetlige pasientforløp, til det beste for pasienten. Det er tett samarbeid med øvrig kommunalt hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.  
Sykepleiere er primært tilknyttet en avdeling, men det utøves også ressursallokering til øvrige avdelinger ved Helsehuset. 

Les mer om Helsehuset her

Informasjon om Tromsø kommunes stipendordninger for nyutdannede sykepleiere finner du her

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig oppfølging av voksne med rusproblematikk og psykiske lidelser.
 • Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølgning med aktuelle instanser (fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunalt tjenestetilbud).
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie/ spesialsykepleier med norsk autorisasjon.
 • Gjerne med relevant videreutdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Norskkunnskaper på språknivå C1 må dokumenteres. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra lignende stilling fra primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling innen rus og psykiatri.
 • Erfaring fra relasjons- og nettverksarbeid.
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglig team.
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteyter.

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, kreativ og faglig engasjert.
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå, i og utenfor organisasjonen.
 • Du kan håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Du er serviceorientert og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du er god til å veilede og motivere.
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Muligheter til faglig utvikling.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og faglig sterkt miljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m. 

Annet:

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad.
 • Oppgi to referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!
 
 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959665
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE