Ledig stilling

Lørenskog kommune

Sykepleier i tjenester i hjemmet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Lørenskog kommune er organisert i virksomheten Tjenester i hjemmet. I tillegg til hjemmesykepleien, omfatter virksomheten også avdeling for rus og psykisk helse, samlokaliserte boliger for voksne med psykiske og/eller ruslidelser, et bofellesskap for eldre, boligkontoret og hjemmehjelpstjenesten.

Hjemmesykepleien i Lørenskog kommune består av to geografisk inndelte avdelinger for personer med langvarig hjelpebehov, en avdeling for personer med hukommelsessvikt og alderspsykiatriske utfordringer, en tverrfaglig avdeling for kartlegging og mestring, samt et hukommelsesteam. Utlyst stilling tilhører hjemmesykepleiens avdeling 3, mennesker med langvarig hjelpebehov.

Avdeling 3 er en somatisk avdeling som yter helsehjelp til brukere i alle livets faser. Vår avdeling er i kontinuerlig utvikling, og i denne jobben har du mulighet til å være med å utvikle en av fremtidens helsetjenester. Som sykepleier i avdeling 3 vil du ha rollen som primærkontakt for et begrenset antall brukere, og samarbeide tett med avdelingens koordinator, sekundærkontakter, samt interne og eksterne samarbeidsaktører. Som følge av denne samarbeidsmetoden vil du kunne påvirke tjenestetilbudet til brukerne i avdelingen. Arbeidsdagene er variert med sammensatte arbeidsoppgaver som vil resultere i personlig og faglig vekst.  
Èn av kommunens målsettinger er at innbyggerne skal leve et aktivt og meningsfylt liv og kunne mestre å bo i eget hjem lengst mulig. For å imøtekomme denne målsettingen har tjenesten et sterkt fokus på hverdagsmestring og "Hva er viktig for deg?"-prinsippet i møte med våre brukere. Videre er velferdsteknologi, tverrfaglig samarbeid med kartleggings- og mestringsavdelingen, samt regelmessige refleksjonsmøter viktige fokusområder.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier. 
 • Erfaring fra mestringsrettet arbeid er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring fra hjemmesykepleien er en fordel, men ikke et krav da grundig opplæring vil bli gitt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Dokumentere norskkompetanse tilsvarende norsk språkprøve nivå B1.
 • Krav om førerkort klasse B.
 • God forståelse for IKT systemer.
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert. 
 • Anvende sykepleieprosessen aktivt i arbeidsdagen. 
 • God arbeidskapasitet og liker å jobbe med andre mennesker. 
 • Trygghet til å ta initiativ og bidra til utvikling.
 • Er strukturert, helhetstenkende og engasjert.
 • Omsorgsfull, pålitelig og ærlig.
 • Personlig egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr:

 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Todelt turnus med arbeid hver 3.helg.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • En kommune i bevegelse mot heltidskultur, digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling.
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.
 • Lørenskog kommune er en IA bedrift. 

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.