Ledig stilling

Larvik kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling Bøkeskogen søker etter sykepleiere. 3 års sykepleierstudenter oppfordres til å søke!

Hjemmetjenesten Ring 2 består av 5 avdelinger- Praktisk bistand rengjøring, Hedrum, Nanset, Bøkeskogen bodel og Midtbyen.

Hjemmetjenesten er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse, med mange spennende utfordringer. Vårt fokus er på helhetlig pasientforløp og hverdagsmestring slik at pasienten kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Vi trenger deg som ønsker et meningsfylt arbeid, hvor du får benyttet hele din sykepleiefaglige kompetanse. Vi ønsker oss en dedikert og engasjert sykepleier, som ønsker å bidra til å holde fag og fagutvikling i sentrum og et gode arbeidsmiljø.  

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du må ha førerkort for personbil. Her kan det gis unntak
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du har gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Du ha evne og vilje til endring og omstilling
 • Du ha evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for tildelte oppgaver

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsdager og godt arbeidsmiljø
 • Bonus ved økt helgefrekvens
 • Egen avlønning for sykepleiere med mindre enn 8 års ansiennitet
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Tilrettelegging ved videreutdanning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!