Ledig stilling

Stor-Elvdal kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Stor-Elvdal kommune har, for snarlig tiltredelse, ledige sykepleierstillinger i sektor helse og velferd.

Stillingene fordeler seg for tiden slik:

 • 100 % stilling på tilrettelagt avdeling for personer med demens
 • 100 %, 75 % og 50 % stillinger på langtidsavdeling

Vi trenger deg som har stort faglig engasjement, entusiasme, humor og har lyst på nye utfordringer. Vi ønsker deg som er fleksibel som mennesketype.

For tiden inngår sykepleie- og helsefagarbeiderstillingene i turnus med arbeid hver 3. helg. 

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 20a i Helsepersonelloven.

     

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet, eksempelvis legemiddelhåndtering
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Bidra til en god informasjonsflyt og et godt arbeidsmiljø
 • Holde deg oppdatert innen eget fagområde

Kvalifikasjoner:

 • Norsk offentlig autorisasjon som sykepleier 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også ta del av et større team
 • Ønskelig med erfaring fra primær- eller spesialhelsetjenesten
 • Du er fleksibel som person
 • Faglig strukturert, engasjert og pålitelig
 • Førerkort klasse B er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Stort faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Ha en fleksibel og positiv grunnholdning
 • Kunne prioritere ut fra behov og situasjon
 • Identifisere deg med verdier som ivaretar både pasientsikkerhet og pasient-/ brukerintegritet
 • Være engasjert i arbeidsprosesser og samskaping til et godt arbeidsmiljø
 • Åpen og positiv til nye løsninger

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Godt, spennende, aktivt, kreativt, lærende og utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale