Ledig stilling

Stor-Elvdal kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Stor-Elvdal kommune søker etter sykepleier i 75 % fast stilling for snarlig tiltredelse.  Vi søker en engasjert og faglig sterk kollega. Er du på jakt etter selvstendige og utviklende oppgaver og trives med å jobbe i et hektisk miljø med gode kollegaer er du den vi søker.

Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet Hjemmebaserte tjenester i sektor for helse og velferd.

Enheten yter tjenester til kommunens innbyggere etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6.
Det ytes helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål. Det er et mål for tjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. 

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 20a i Helsepersonelloven.

Arbeidsoppgaver:

Yte helsehjelp til innbyggere i Stor-Elvdal kommune som har vedtak om slike tjenester fra hjemmebaserte tjenester.

Stillingen inkluderer turnusarbeid i 2-delt turnus og arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, eventuelt vernepleier
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT
 • Førerkort klasse B (uten begrensninger, eks. kode 78, kun automatgir)

Personlige egenskaper:

 • Stort faglig engasjement, med interesse for og kunnskap om sykepleiefaget
 • Godt humør 
 • Fleksibel og forutsigbar
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • De personlige egenskapene vil bli særlig vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Godt aktivt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring/veiledning
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale