Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2023

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter nye kollegaer! Kommer du?

Lyst til å jobbe med mange spennende oppgaver? Nå har du muligheten! Vi søker etter deg som kanskje har lyst å kombinere både en jobb med et eventyr i midnattssolens og nordlyset rike!

Avdelingen yter tjenester knyttet til sykehjem, korttidsplasser, sykestue med akuttrom, KAD-somatisk (kommunal akutt døgnplass) og avlastning. Du vil oppleve stor variasjon i sykepleiefaglige oppgaver. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være oppgaver som oppfølgning av pasienter og koordinering av pasientoppfølgningen, opplæring og veiledning, grunnleggende pleie og omsorgsoppgaver, betjening av kommunallegevakt og akuttmottak, samt andre spennende sykepleiefaglige oppgaver.

Ved sykeavdelingen er det ledig 100% vikariat stilling frem til september 2023. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

• Mottak av pasienter til avdelinga.
• Vurdere, observere og behandle.
• Prøvetaking.
• Selvstendig planlegging og ta raske avgjørelser
• Samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser (lege, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleie og legevakt).
• Generelle oppgaver i avdelingen

Kvalifikasjoner

• Autorisasjon som sykepleier
• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
• Fordel med erfaring fra blant anna akuttavdeling og legevakt
• Vi vektlegger erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Eventuelt annet språkkrav jfr ansettelsesreglementet pkt. 4.2.2

Personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
• Godt klinisk blikk.
• Godt humør og positiv fremtoning.
• God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo.
• Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer.
• Kunne arbeide i tråd med sykepleier yrkesetiske retningslinjer.

Lønns- og arbeidsvilkå

I tillegg til et godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer,
gode forsikrings- og pensjonsordninger og en meget spennende arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver tilbyr vi deg:

Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere:
• Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkolose og MRSA fremlegges, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-4 og Tuberkoloseforskriften.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Enhetsleder Ellen Inga Norvang 465 04 812 eller Ellen.Norvang@Karasjok.kommune.no

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknadsfrist: Fortløpende

Søknad med CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.