Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  06.10.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3160805
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Sykehjemsoverlege

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som sykehjemsoverlege

Larvik kommune har ledig en 100% stilling som sykehjemsoverlege. Stillingen innebærer en kombinasjon av klinisk arbeid og administrativ tid.

Som vår medisinskfaglige overlege har du fagansvar for fagområdet innen alders – og sykehjemsmedisin som Larvik kommune yter, og vil arbeide i nært samarbeid med leder for Larvik helsehus, leder av virksomhet sykehjem, øvrige kommunalt ansatte leger, våre fastleger og med kommuneoverlege 1 og 2. Din rolle inngår som del av Larvik kommune sine legetjenester.

Som sykehjemsoverlege er du tiltenkt å ha base ved Byskogen korttidsavdeling, lokalisert i Larvik helsehus. Byskogen korttid har 46 sengeplasser fordelt på 2 etasjer, med tilbud om Øyeblikkelig hjelp døgn-, avklarings-, lindrende og korttidsplasser. 
Stillingen kan tilrettelegges for med fleksible løsninger, for å tilse optimal ivaretagelse av klinisk og administrativt ansvar.

Larvik helsehus har lokaliteter i tilknytning til Sykehuset i Vestfold sine lokaler i Larvik. Det er et pågående arbeid, som nå omhandler utvikling av et større helsekvartal, som et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold. Helsekvartalet er tiltenkt å være kommunens senter for de kommunale spesialiserte helsefaglige og medisinske behandlingene, og som en samhandlingsarena mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg til Larvik helsehus har Larvik kommune flere sykehjem spredt ut på kommunens ulike lokale sentra.

Arbeidsoppgaver
 •  Du vil delta i overordnet systemarbeid og fagutvikling for det medisinske arbeidet i kommunen sine institusjoner
 • Du vil medvirke til utarbeidelse av medisinsk faglige retningslinjer og prosedyrer for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 • Du vil ha ansvar for oversikt og oppfølging av alle vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven §4A
 •  Du vil medvirke til utvikling av retningslinjer ved etiske og juridiske problemstillinger
 •  Du vil medvirke til rutiner knyttet til legetjenesten, legemiddelrutiner og journalrutiner
 • Du vil medvirke til planlegging av smittevernarbeidet i sykehjem.
 • Du vil ha ansvar for og bidra med internundervisning, fagutveksling og forskning
 • Du vil delta i å behandle og holde oversikt over eventuelle klager på tjenesteytelse ved institusjon.
 • Du vil bidra i arbeidet med å sikre faglig forsvarlig journalføring i alle ledd, herunder bidra i arbeidet med utvikling av journalsystem for institusjonstjenesten i Larvik kommune
 • Du vil være faglig veileder og/eller supervisør for kommunalt ansatte leger
 • Du vil ha medisinsk oppfølging av pasienter ved Larvik helsehus, med undersøkelse, diagnostikk og behandling, og kontakt med pårørende og samarbeid med øvrig helsepersonell.
Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for alders- og sykehjemsmedisin og utviklingsarbeid i kommunal sektor
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du er med fordel spesialist i allmennmedisin, eller andre relevante spesialiteter
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har god organisasjon- og rolleforståelse
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper

Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse.

 
Personlige egenskaper
 • Du har godt humør, er løsningsorientert og har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner
 • Du er arbeidsvillig og fleksibel
 • Du er tydelig, stødig og trygg, og jobber godt alene og i team
 • Du har god arbeidsmoral og er lojal
 • Du evner å løfte blikket og se helhet og sammenhenger for optimalisering av tjeneste og for ivaretagelse av de ansatte og tjenestemottakere
 • Personlig egnethet vektlegges

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. 

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer 

Vi tilbyr
 • Fast stilling 100%  Sykehjemsoverlege 
 • Stillingen innebærer en kombinasjon av klinisk arbeid og administrativ tid. 
 • Fag utvikling
 • Lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.