Detaljer


Supply Chain Manager

Attraktiv lederstilling hos landets ledende elektronikkprodusent

Vi søker etter en innovativ og engasjert leder som påvirker fortsatt effektivisering av våre verdikjeder. Via sunn videreutvikling av fleksible og effektive avdelinger, så ønsker vi optimalisering og strømlinjeformet fremskaffelse av avanserte elektronikkprodukter. Du får overordnet ansvar for logistikkområdet og koordinering av tilhørende aktiviteter med globalt perspektiv.

Den attraktive stillingen som logistikksjef er sentral og rapporterer direkte til administrerende direktør. Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende og internasjonal virksomhet på Sørlandet.

Vi utvikler ny teknologi, har en dynamisk kultur og evner å snu oss raskt. Hos oss kommer du til å oppleve et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø. Vi ønsker at den nye lederen skal være med på å sikre vekst og videreutvikling av markedsposisjon gjennom kunnskap, innsats og forretningsmessig klokskap.

Se gjerne mer informasjon via våre nettsider

Forpliktende | Innovativ | Engasjert

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for logistikkområdet, herunder koordinere logistikkaktiviteter internt, nasjonalt og globalt
 • Personal-, fag- og resultatansvar, med fokus på kompetanseutvikling og coaching av engasjerte medarbeidere i en avdeling med 12 ansatte i Norge og åtte i Litauen 
 • Være sentral i å velge og følge opp leverandører
 • Arbeide med kontinuerlige forbedringer og strømlinjeforming av logistikkområdet, der fokus på kostnader, kapitalbinding,
  leveringspresisjon og kvalitet står sentralt 
 • Ansvar for å etterleve etiske regler og rammer knyttet til eksportkontroll
 • Nært samarbeid og sentral deltakelse i ledergruppen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Vellykket erfaring fra logistikk-/innkjøpsledelse og kompetanseutvikling, med internasjonalt perspektiv
 • Utdanning helst på masternivå innen logistikk, økonomi, teknisk og/eller prosjektledelse  
 • Gjerne kompetanse innen industriell prosjektledelse
 • Kompetanse innen Lean
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig 
Aktuelle personlige egenskaper
 • Iverksette handling og skape aktivitet/endring med et langsiktig og forretningsorientert perspektiv
 • Følge opp, gi utviklende retningslinjer og motivere/dyktiggjøre medarbeidere
 • Skape gode relasjoner og nettverk via overbevisende varme og tydelig kommunikasjon
 • Bruke egnede forbedringsmetoder, herunder analyse og identifisering av viktige mønstre/sammenhenger
 • Lærende, pedagogisk og nyskapende - herunder evaluere for å identifisere forbedringer på en helhetlig og strategisk måte
 • Målorientert planleggingsfokus med evne til å utvikle og sette sammen resultat- og kundeorienterte team som fokuserer kvalitet og effektiv systematikk
 • Takle endringer og press med stødighet, tilpasning og toleranse
 • Entusiastisk og målorientert 
Derfor bør du søke stillingen | Vi tilbyr
 • En sentral lederstilling som rapporterer direkte til administrerende direktør
 • Tett samarbeid med globale leverandører
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i et internasjonalt konsern
 • Varierte lederutfordringer i en lønnsom og betydelig bedrift 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og dynamikk 
 • Konkurransemessige betingelser og forsikringer
 • Solid selskap med internasjonale kunder og leverandører

Annen informasjon

Søknad eller tips 

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søknadsfristen løp nylig ur, men stillingen er fortsatt søkbar, helst elektronisk - eller via brukervennlig skjema