Detaljer


SULTNE PROSJEKTLEDERE TIL SPENNENDE BYGGEPROSJEKTER

Solid Entreprenør AS er i vekst og videreutvikling, og trenger flere dyktige medarbeidere.
Selskapet inngår i Solid Gruppen og hadde i 2019 en omsetning på ca. 800 MNOK, og har p.t. ca. 350 ansatte.
Hovedkontoret ligger i Fredrikstad, mens avdelingskontorene er i Oslo, Romerike og Fredrikstad.
Solid Entreprenør AS har opparbeidet seg en sterk posisjon blant viktige og velkjente utbyggere på Østlandet, og har en stadig økende mengde oppdrag for spennende nybygg og rehabilitering innen boligprosjekter, offentlige bygg og næringsbygg.
Selskapet er kjent for å levere i tråd med kundenes forventninger og er utpreget partnerorientert. Solid har samtidig stort fokus på sine medarbeidere gjennom et vel kommunisert verdigrunnlag som tar vare på og videreutvikler den enkelte.

Våre avdelinger i Oslo og Romerike søker dyktige prosjektledere som trives med totalansvaret fra ferdig prosjektutvikling til fullstendig overlevering til kunde.

Du må ha byggfaglig utdanning og erfaring; gjerne på ingeniørnivå og helst med 5 års erfaring fra ledende rolle i bransjen. Ideelt sett har du vært Prosjektleder, men erfaring som Anleggsleder eller tilsvarende kan også være aktuelt.
Vi legger meget stor vekt på resultatorientering, samarbeidsegenskaper, struktur og gjennomføringsevne. Som leder er du proaktiv og stolt av det du får til.
Hos oss er det korte beslutningsveier og stort engasjement for utvikling. Vi er opptatt av mestring og det å lykkes. Som prosjektleder vil du selv påvirke hvilke prosjekter vi skal regne på og selv være med på å utvikle ditt team.

Vi tilbyr:

• Konkurransedyktig lønn og bonusordning
• Spennende og varierte prosjekter
• Et åpent og inkluderende miljø hvor man kan utvikle seg
• Et spennende selskap i vekst som man kan være med å utvikle


Ta kontakt med oss snarest mulig for en første prat om denne muligheten.