Ledig stilling

Nittedal kommune

Styrer i Åneby barnehage

Offentlig forvaltning

Vi ser etter en leder som kan etterleve våre verdier, er interessert i barnehageutvikling og har visjoner og engasjement for framtidens barnehage. Som styrer i Åneby barnehage er du en inspirator og leder en kollektiv endringsorientert kultur. Din viktigste jobb er å sikre høy kvalitet igjennom et inspirerende og utviklende pedagogisk miljø hvor barn blir inspirert til lek, utvikler lærelyst, blir robuste og får fremtidstro.

Barnehagen har 3 avdelinger og flyttet inn i nye lokaler ikke langt fra Åneby stasjon i 2016.
Med avdelingsnavnene Nysgjerrigheten, Undringen og Oppmerksomheten vil vi gi barna hverdager med spenning, magi og utfordringer. I Åneby barnehage jobber vi hver dag for å støtte barna til å bli TRYGGE, GLADE, LEKNE, SOSIALE OG NYSGJERRIGE. Vi har som mål å tenne stjerner i øynene hver dag. Som styrer i Åneby barnehage vil du få en unik mulighet til å videreutvikle en inkluderende og helhetlig pedagogisk praksis. Endrings- og utviklingsledelse vil være essensielt i denne stillingen. I tillegg til å utvikle ditt eget lederteam er du en viktig del av lederteamet for de kommunale barnehagene. Her vil du være med på å realisere og videreutvikle felles pedagogisk plattform med kvalitetssystem og felles utviklingsområder.  Flere opplysninger om barnehagen finner du på vår hjemmeside:

https://www.nittedal.kommune.no/enheter/nittedalsbarnehagene/aneby-barnehage/  

Arbeidsoppgaver:

 • personal, pedagogisk og administrativ ledelse
 • drifte barnehagen som en lærende organisasjon
 • drifte barnehagen i samsvar med gjeldende regelverk
 • utvikling og oppfølging av ansatte
 • ansvar for et godt og tett samarbeid med foresatte
 • delta og bidra i ulike nettverk
 • være oppdatert på kunnskap og forskning og bruke dette aktivt i drift av barnehagen
 • samhandle og koordinere med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • godkjent pedagogisk utdanning 
 • ønskelig med lederutdannelse og -erfaring
 • gode IT kunnskaper
 • gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • utvikling og endringskompetanse
 • gode samhandlingsevner
 • evne til å håndtere komplekse og sammensatte arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • er raus og tydelig
 • er genuint opptatt av barn og den gode barndom
 • er samlende og skaper mening og retning
 • har relasjons- og handlingsmot 
 • Arbeider strategisk og er samtidig tett på den daglige virksomheten
 • Er beslutningsdyktig, tydelig og har stor gjennomføringsevne
 • Er en inspirator med utpreget samarbeidsevne
 • Er ambisiøs og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • en spennende lederstilling i et faglig og fremoverlent styrerteam
 • etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kommunen
 • tverrfaglige samhandlingsarenaer
 • stort rom for påvirkning og medvirkning
 • lønn etter gjeldende avtale
 • god pensjonsordning
 • trimrom for kommunens ansatte  

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.I hht. Opplæringslovens § 10-9 og
Barnehagelovens § 30, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.