• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  HELGEROA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HELGEROA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787678
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Styrer Helgeroa barnehage

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har 18 kommunale barnehager som ligger fra Helgeroa i sør til Svarstad i nord. Det omfatter ca. 1220 barn og ca. 320 årsverk. Våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder og er derfor mangfoldige og forskjellige i sitt uttrykk.

Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet er en sentral del av barnehagens oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.

Helgeroa barnehage er en 4-avdelings barnehage som ligger som nærmeste nabo til Berg skole, Nesjarhallen og Berg arbeidskirke midt mellom Helgeroa og Nevlunghavn. Barnehagen er et viktig samlingspunkt i nærmiljøet. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i nær tilknytning til både skog og sjø. Vi har en stabil personalgruppe med stor kompetanse og lang erfaring. Barnehagen er partnerbarnehage til USN, og tar imot studenter, lærlinger og elever. 

Som styrer har du det daglige ansvaret i barnehagen og skal blant annet sørge for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i barnehageloven og rammeplanen, samt Larvik kommunes styringsdokument og virksomhetsplan. Du skal lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter, og sørge for at hele personalgruppen deltar.

Vi ønsker at du kan starte 1. august 2021, eventuelt etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal ivareta Larvik kommunes arbeidsgiverrolle og samfunnsansvarsrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område
 • Du skal utøve lederskap gjennom Larvik kommune sin lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse 
 • Du har hovedansvaret for å utvikle og drive endringsarbeid i barnehagen, og skal delta i nettverk og styrermøter
 • Du skal sørge for at det er gode vilkår for læring og utvikling i barnehagen

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig utdanning som barnehagelærer 
 • Du har erfaring som styrer eller annen ledererfaring
 • Du har god barnefaglig kunnskap og evner å lede utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
 • Du er godt kjent med å følge relevant lovverk som regulerer barnehagens virksomhet

Personlige egenskaper:

 • Du er god på å bygge relasjoner og inkludere andre
 • Du finner løsninger, er fleksibel og endringsvillig
 • Du er tydelig og strukturert
 • Du inspirerer og engasjerer dine ansatte

Vi tilbyr:

 • En veletablert barnehage som er en sentral aktør i lokalsamfunnet
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger
Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  HELGEROA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HELGEROA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787678
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune