Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Samvirkebarnehagene Sa

Styrer Gudevold barnehage

Barnehage og barnepark

Samvirkebarnehagene SA er et samvirkeforetak som består av 6 foreldreeide barnehager i Fredrikstad. Vi har ca 475 barnehageplasser og 140 engasjerte og kompetente ansatte i godt vedlikeholdte barnehager. Samvirkebarnehagene har drevet barnehager i mer enn 30 år og ønsker å gi barn og foreldre i Fredrikstad et barnehagetilbud av høy kvalitet.  

Samvirkebarnehagene SA har fra 1.1.2023 ledig 100% fast stilling som styrer for Gudevold  barnehage.

Arbeidsoppgaver

Styrer har ansvaret for den daglige driften av barnehagen. 

Styrer skal 

 • lede og videreutvikle barnehagen i henhold til samvirkebarnehagenes verdigrunnlag,  vedtekter og retningslinjer

 • lede og videreutvikle barnehagen i tråd med barnehageloven, rammeplan og annet lovverk

 • bidra til kompetanseutvikling i egen barnehage og i felleskap med de andre samvirkebarnehagene

 • være nøkkelperson i oppfølging av det pedagogiske arbeidet

 • skape gode relasjoner med barn, foreldre og ansatte

 • arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø med kvalifiserte medarbeidere

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav

 • Godkjent høyskoleutdanning som førskole-/barnehagelærer

 • Styrerutdanning eller annen godkjent videreutdanning innen organisasjon/ledelse

Ønsket praksis

 • Ledererfaring fortrinnsvis fra styrerstilling 

 • Gode digitale ferdigheter

 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

Du må:

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Være relasjonsorientert 

 • Vise stort engasjement for arbeidsplassen din og se ressursene i dine medarbeidere

 • Kunne arbeide systematisk og strukturert

 • Like utfordringer og forandringer og være løsningsorientert

 • Ha god gjennomføringsevne

 • Ønske å være en aktiv deltaker i et felleskap med andre styrere

Vi tilbyr

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold

 • Pensjons- og forsikringsordninger i hht PBLs Hovedtariffavtale

 • Et miljø for kompetanseheving og utvikling

Politiattest kreves før tiltredelse.

Søknadsfrist: 10.oktober 2022.

Ta kontakt med Mette Bakken (daglig leder i Samvirkebarnehagene SA), tlf 92894887, om du ønsker mer informasjon om stillingen.