• Bedrift
  Bardu kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9360, BARDU
  BARDU
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5541444
 • Se her for andre jobber fra Bardu kommune
Ledig stilling

Bardu kommune

Styrer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen:

Fast stilling som styrer i Lappraen barnehage fra 01.08.2024

Lappraen barnehage er en kommunal 4- avdelings barnehage som åpnet i 2016. Barn fra mange land og verdensdeler har plass i barnehagen og mangfoldet vi er en del av er en berikelse og ressurs for alle.  

Barnehagen er sentrumsnært plassert og det er kort avstand til fine og varierte turområder. Barnehagen har en grillhytte i skogen som blir mye brukt når vi er på tur.

Barnehagen består av fire like store avdelinger. I tillegg er det felleskjøkken og fellesrom som er midtpunktet i barnehagen og en hyggelig møteplass for store og små.  Det er stor åpenhet og godt samarbeid mellom alle avdelingene, slik at barna skal kunne bli kjent med alle barn og ansatte i barnehagen.

Bardu kommune har 5 flotte barnehager, tre på Setermoen, en i Nedre Bardu og en i Øvre Bardu. Styrerne i barnehagene har et tett og godt samarbeid.

Barnehagene og skolene deltar i nasjonal kompetanseheving, «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». I dette arbeidet får den enkelte barnehage veiledning av Læringsmiljøsenteret i Stavanger

Barnehagene i Bardu har 8 planleggingsdager hvor personalet kan arbeide sammen for å utvikle felles praksis til beste for barna.

Bardu kommune er en BTI kommune (Bedre tverrfaglig innsats), der bedre tverrfaglig innsats skal gjøre kommunen vår til en trygg og god kommune å vokse opp i for alle barn

Riktig kompetanse er avgjørende for kvalitet i barnehagen. Bemanningsplanene i Bardu følger nasjonal målsetting om 50 % andel barnehagelærere og økt andel barne-ungdomsarbeidere. I tillegg ønsker Bardu kommune at ansatte deltar på videreutdanning via Utdanningsdirektoratet sine ordninger

Bardu kommunes visjon er «Trivsel og kvalitet i friske omgivelser»

Etatsleder Oppvekst er nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt
 • Sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med lov om barnehager og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse.
 • Ansvar for at barnehagen har et lærende fellesskap som utfordrer og utvikler barnehagens praksis.
 • Sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse
 • Bidra til et godt samarbeid med barnehageeier, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale
 • Lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørge for at hele personalgruppen involveres
 • Sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Lede arbeidet med å initiere og opprettholde et godt foreldresamarbeid


Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnehagelærer eller annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ønskelig med videreutdanning innen veiledning
 • Erfaring fra barnehage og ledelse innenfor barnehage
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Beherske digitale verktøy
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlig egnethet vil vektlegges

 

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Ser helhet og sammenhenger og kommuniserer godt
 • Er strukturert, systematisk og målrettet
 • Er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Er en inspirerende og videreutviklende leder for hele personalgruppen
 • Er god på relasjon i møte med barn, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Har gode lederegenskaper, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Er faglig sterk, reflektert og engasjert

 

 Vi tilbyr:

 • 8 planleggingsdager i året
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver
 • Tilfredse foreldre jfr. Foreldreundersøkelsen
 • Godt og samarbeidende styrernettverk
 • Mulighet til å ta ut fritid mellom jul og nyttår pga stengte barnehager
 • Barnehagene er sommerstengt 3 uker
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, inklusive lokale forhandlinger
 • Tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

 

Generelt

Det gjennomføres intervju. To referanser må oppgis ved intervju. Rett kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Det gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søkere må før tiltredelse i barnehage legge frem gyldig politiattest i hht barnehagelovens §20. De som omfattes av tuberkuloselovens §3-1 må levere helseattest av ny dato. 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.   

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

 • Bedrift
  Bardu kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9360, BARDU
  BARDU
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5541444
 • Se her for andre jobber fra Bardu kommune