Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.03.2017
 • Bedrift
  NLA Høgskolen
 • Sted:
  BERGEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Skole - Høgskole
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  391033

Spørsmål rettes til

 • Sissel Mæland
 • E-post: sm@nla.no
 • Telefon: 93255769

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Studentprest og sjelesørger

Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Høgskolen har ca 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo. Studietilbudene omfatter blant annet pedagogikk, kristendom, interkulturell forståelse, grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning, journalistikk, kommunikasjonsfag, musikk, ledelse og økonomi og administrasjon.


NLA Høgskolen har ledig inntil 100 % fast stilling som studentprest og sjelesørger for studiestedene i Bergen (Sandviken og Breistein) fra 01.08.2017.

Vi søker en engasjert person med kall til å lede andaktsliv og sjelesorgtjeneste ved NLA Høgskolen i Bergen. Ukentlig tjenestested vil variere mellom lokalitetene på Breistein og i Sandviken. Søker må bekjenne seg til den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse og fremme denne i samsvar med NLA Høgskolens verdidokumenter. Dette skal kommenteres i søknaden. Studentpresten rapporterer til Leder for eierkontakt og pastoral tjeneste.

Stillingen har ansvar for:

 • Det daglige gudstjeneste- og andaktslivet på de to studiestedene
 • Samtale-, veilednings- og forbønnstjeneste, primært for studenter
 • Studentfora med fokus på troens møte med fag og tjeneste
 • Arbeidet med den årlige Misjonsuken
 • Samarbeid med studentdemokratiet ved NLA Høgskolen om sosialpedagogiske tiltak
 • Deltakelse i NLA Høgskolens utadrettede kontakt- og forkynnertjeneste
 • Bistå studenter og ansatte ved personlige kriser og deltakelse i håndtering av andre større kriser
 • Ut fra kompetanse og behov kan det være aktuelt å tildeles andre oppgaver innenfor NLA Høgskolen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen forutsetter teologi/kristendomsfaglig utdannelse av høyere grad.
 • Pastoral erfaring med vekt på forkynnelse og sjelesorg.
 • Erfaring/faglig kompetanse innenfor veiledning og sjelesorg vil bli særlig vektlagt.

 

Egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid og evne og vilje til personlig initiativ
 • Gode evner til kommunikasjon, kontaktarbeid og nettverksbygging
 • Glad i mennesker og evne til å se folk
 • Personlig og åndelig modenhet
 • Evne og vilje til å møte studenter av ulike livssyn med respekt
 • Administrative evner

 

 NLA Høgskolen tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Muligheter for utvikling i stillingen
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • NLA Høgskolen er Inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Lønn etter avtale

 

Arbeidssted: Bergen. Noe reising på påregnes til møtevirksomhet for NLA Høgskolen.

Søknad: Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen rettes til Leder for eierkontakt og pastoral tjeneste, Rolf Kjøde (rolf.kjode@nla.no 55540780)

Søknad med CV sendes via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 15. mars 2017