• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  SVARSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  SVARSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907140
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Støttepedagog i Svarstad og Tun 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast 100 % stilling som støttepedagog ved Oppvekst og kvalifisering, Virksomhet barnehage. Stillingen er ledig fra 01.08.21.

Stillingen er pt. fordelt mellom Svarstad barnehage og Tun barnehage.

Svarstad barnehages visjon er " lær med kroppen, det sitter i hodet". Lek og læring går hånd i hånd, og leken har stort fokus i barnehagen vår. Barna i Svarstad barnehage skal møtes av engasjerte og omsorgsfulle voksne, som tar dem på alvor, ser, lytter og legger til rette. Barnehagen ligger i nær tilknytting til fine naturområder som benyttes av alle aldersgrupper, i alle årstider. Barnehagen har fire avdelinger, to småbarn 0-2 år, en mellomgruppe 3-4 år og en avdeling for skolestarterne. Vi jobber for at barn skal sees som den de er, og at de gjennom gode relasjoner til andre barn og voksne skal utvikle seg til å bli trygge og selvstendige mennesker, som står støtt på egne bein.

Tun barnehage er en fire avdelings barnehage. En avdeling ligger i Hvarnes og tre avdelinger ligger i Kvelde. Tun barnehage er en læringsarena hvor barn får positive og allsidige opplevelser, kunnskap, erfaringer, bygger vennskap og gode relasjoner, tro på seg selv og egne evner. Fysisk aktivitet, lek og læring i skogen og nærmiljøet står sentralt i vår hverdag. Vi bygger vårt arbeid på en erkjennelse om at alle mennesker har en egenverdi og skal respekteres. Hverdagen hos oss skal oppleves som meningsfull for barn, foreldre og ansatte, og bidra til utfoldelse og utvikling - "Tun barnehage er et trygt og inkluderende sted å være, og et spennende sted å lære".

Larvik kommune har vi 18 kommunale barnehager. Disse barnehagene ligger fra Helgeroa i sør til Svarstad i nord. Det omfatter ca 1220 barn og ca 320 årsverk. Våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder og er derfor mangfoldige og forskjellige i sitt uttrykk.

Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet er en sentral del av barnehagens oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.

Støttepedagoger arbeider med barn som etter vedtak har behov for spesialpedagogisk hjelp i kommunen. Dersom det er mangel på vedtakstimer, kan støttepedagogen også få arbeid som pedagog i avdeling. Arbeidssted vil kunne variere etter behov.

Styrer er din arbeidsgiverrepresentant .

Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for barn med særskilte behov. Vi håper du vil bidra til barns mestring, gi dem opplevelser og utvikle seg i samspill med andre barn.
 


Kvalifikasjoner:

 • Søkere med videreutdanning i spesialpedagogikk oppfordres til å søke
 • Du har minst 3 årig- pedagogisk høgskole/ universitetsutdannelse som er relevant for stillingen
 • Vi ønsker oss søkere som har erfaring med alternativ supplerende kommunikasjon og autisme
 • Du er delaktig i barnas lek og bidrar til å gi dem gode mestringsopplevelser sammen med andre
 • Vi ønsker at du har erfaring fra arbeid med førskolebarn

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Du har gode skriftlige og digitale ferdigheter
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og faglig engasjert
 • Du møter barn, foresatte og ansatte med anerkjennelse og raushet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  SVARSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  SVARSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907140
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune