• Bedrift
  Sunndal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6600, SUNNDALSØRA
  SUNNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4382745
 • Se her for andre jobber fra Sunndal kommune
 • Oppdatert 10.06.2022
Ledig stilling

Sunndal kommune

Støttekontakt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunndal kommune søker støttekontakter

Som støttekontakt får du godtgjøring av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til en meningsfull fritid, mestring av ulike livssituasjoner, og om mulig bidra til økt selvstendighet og utvidelse av sosialt nettverk. Tilbudet skal være preget av brukermedvirkning og brukerstyring.

Tilbudet kan gis individuelt eller i gruppe. En støttekontakt vil primært være en person uten fagkompetanse, men er underlagt taushetsplikt.

For å bli støttekontakt må du:

-          være over 18 år

-          du må levere politiattest  

-          være interessert i å arbeide med mennesker

-          være stabil og pålitelig

Nære familiemedlemmer engasjeres ikke som støttekontakt. Det kan gjøres unntak når særlige grunner taler for det.  

Det tildeles som hovedregel 2 - 4 timer pr. uke

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale en samtale. Når dette er gjennomført vil evt referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag. Dette avhenger av kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt.

 

Støttekontakten godtgjøres av kommunen etter gjeldende timesats, samt fast timebeløp for utgiftsdekning. Bruk av privatbil skjer på bileiers eget ansvar og regning.  Godtgjøringen er ikke pensjonsgivende.  

Sunndal kommune engasjerer nye støttekontakter etter behov.

 

 • Bedrift
  Sunndal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6600, SUNNDALSØRA
  SUNNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4382745
 • Se her for andre jobber fra Sunndal kommune
 • Oppdatert 10.06.2022