Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.03.2017
 • Bedrift
  NLA Høgskolen
 • Sted:
  BERGEN
 • Type arbeid:
  Forskning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Skole - Høgskole
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  391032

Spørsmål rettes til

 • Sissel Mæland
 • E-post: sm@nla.no
 • Telefon: 93255769

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stipendiat i samfunnsdidaktikk

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle, uansett livssyn.

Høgskolen er akkreditert av NOKUT og har omkring 2.300 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

 

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk tilknyttet NLA Høgskolen, Bergen (Breistein)

 

NLA Høgskolen lyser med dette ut et stipend innen samfunnsfagdidaktikk. Vi søker etter en kandidat som ønsker Ph.d-utdanning, og som tar sikte på å bruke sin kompetanse innenfor grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen.

 

NLA Høgskolen har drevet grunnskolelærerutdanning siden 1996 og barnehagelærerutdanning siden 1999. Utdanningene er samlokalisert på Breistein i Bergen. Høsten 2018 åpner vi også grunnskolelærerutdanning ved campus i Oslo. Høgskolen har et sterkt faglig undervisningsmiljø hvor studentenes praksis og egen utvikling står sentralt.

 

For studieplaner se:

https://www.nla.no/nor/studietilbud/larer/grunnskolelarer/grunnskolelarer

 

Samfunnsfag er et vidt fagområde som inkluderer mange disipliner. De viktigste er geografi, historie og samfunnskunnskap (statsvitenskap, sosiologi m.m.).

 

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

-Mastergrad/hovedfag eller tilsvarende utdanning innenfor de aktuelle fagområdene.
-Mestre et av de skandinaviske språk samt engelsk.
-Før tilsetting kan skje, er det en forutsetning at kandidaten fyller kravene for opptak til Ph.d-studier

Søknaden skal inneholde:

 

 • Søknadsbrev (maks to sider)

 • Prosjektbeskrivelse på 6- 10 sider hvor det redegjøres for forskningstema, problemstilling(er), metodiske overveielser og hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave eller tilsvarende, samt eventuelt andre faglige arbeider (inntil 5 stk.). Dersom et arbeid som sendes inn er et produkt av samproduksjon, må søkeren redegjøre for sitt bidrag til produksjonen.

 • CV: fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, kopier av vitnemål, attester og fullstendig publikasjonsliste legges også ved søknaden.

Om ønskelig kan det legges til rette for utenlandsopphold i stipendiatperioden.

 

Etter tilsetting ved NLA Høgskolen vil stipendiat sammen med veileder søke opptak på Ph.d-givende institusjon og gjerne en forskerskole (eks. NAFOL). Stipendiaten skal gå inn i et godkjent opplegg for en Ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 3 år. Tilsetting blir gjort for 4 år med 25 % undervisningsplikt på NLA Høgskolen etter nærmere avtale.

 Stipendiater ved NLA Høgskolen er plassert i LR 20.8 (ltr 43 - 57). Høgskolen har medlemskap i Statens Pensjonskasse og avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Søknadsfristen er 15. mars med ansettelse fra 1. august eller etter avtale.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på kvaliteten i doktorgradsprosjektet, karakterer, eventuelle vitenskapelige arbeid samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

NLA Høgskolen er en høgskole med kristent verdigrunnlag, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med skolens verdigrunnlag. Dette bør kommenteres kort i søknaden.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder ved samfunnsfag Torgeir Landro (Torgeir.Landro@nla.no), Prorektor for FoU, Jill Anette Opsahl (jill.opsahl@nla.no) eller HR rådgiver Benny Mortensen (benmor@nla.no).