Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.03.2017
 • Bedrift
  NLA Høgskolen
 • Sted:
  BERGEN
 • Type arbeid:
  Forskning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Skole - Høgskole
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  391034

Spørsmål rettes til

 • Sissel Mæland
 • E-post: sm@nla.no
 • Telefon: 93255769

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stipendiat i realfagdidaktikk

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de tre studiestedene 2000 studenter og 200 ansatte. 

Vi søker etter en kandidat som ønsker Ph.d-utdanning og som tar sikte på å bruke denne kompetansebyggingen innenfor grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen, Breistein (Bergen) eller Oslo.

Emnet for Ph.d-prosjektet skal ligge innenfor rammene av det realfagdidaktiske forskingsfeltet og gjerne være knyttet til praksisfeltet (profesjonsrettet). NLA Høgskolen har drevet grunnskolelærerutdanning siden 1996 og barnehagelærerutdanning siden 1999 ved campus på Breistein i Bergen. Utdanningene er samlokalisert på Breistein i Bergen. Fra høsten 2018 startes det i Oslo. Stipendiaten kan ha arbeidsted enten i Oslo eller Bergen.

Høgskolen har et sterkt faglig undervisningsmiljø hvor studentenes praksis og egen utvikling står sentralt. For studieplaner se: https://www.nla.no/nor/studietilbud/larer/grunnskolelarer/grunnskolelarer https://www.nla.no/nor/studietilbud/larer/barnehagelarer/barnehagelarer

Etter tilsetting ved NLA Høgskolen vil stipendiat sammen med veileder søke opptak på Ph.d-givende institusjon og gjerne en forskerskole (eks. NAFOL). Stipendiaten skal gå inn i et godkjent opplegg for en Ph.d-grad innenfor en tidsramme på 3 år. Tilsetting kan bli gjort for 4 år med 25 % undervisningsplikt på NLA Høgskolen etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

-Mastergrad/hovedfag eller tilsvarende utdanning innenfor et av de aktuelle fagområdet.
-Mestre et av de skandinaviske språk samt engelsk.
-Før tilsetting kan skje, er det en forutsetning at kandidaten fyller kravene for opptak til Ph.d-studier

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (maks to sider)

 • Prosjektbeskrivelse på 6- 10 sider hvor det redegjøres for forskningstema, problemstilling(er), metodiske overveielser og hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave eller tilsvarende, samt eventuelt andre faglige arbeider (inntil 5 stk.). Dersom et arbeid som sendes inn er et produkt av samproduksjon, må søkeren redegjøre for sitt bidrag til produksjonen.

 • CV: fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, kopier av vitnemål, attester og fullstendig publikasjonsliste legges også ved søknaden.

Om ønskelig kan det legges til rette for utlandsopphold i stipendiatperioden.

Stipendiater ved NLA Høgskolen er plassert i LR 20.8 (ltr 43 - 57). Høgskolen har medlemskap i Statens Pensjonskasse og avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Søknadsfristen er 1. mars med ansettelse fra 1. august eller etter avtale.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på kvaliteten i doktorgradsprosjektet, karakterer, eventuelle vitenskapelige arbeid samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

NLA Høgskolen er en høgskole med kristent verdigrunnlag, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med skolens verdigrunnlag. Dette bør kommenteres kort i søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder i matematikk, Terje Bjuland, e-post: terje.bjuland@nla.no, 55596360, eller seksjonsleder i naturfag, Sigve Ladstein (sigve.ladstein@nla.no), 55536975. For spørsmål om prosjektbeskrivelse kontakt Jørgen Sjaastad på e-post: jorgen.sjaastad@nla.no.