Stilling for lege som stipendiat eller postdoktor

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi har ledig en midlertidig 3-årig stilling som stipendiat eller postdoktor i Senter for fruktbarhet og helse, et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet og lokalisert på Folkehelseinstituttet.

Senter for fruktbarhet og helse har som hovedmål å skape mer kunnskap om hvordan fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. For å bidra til slik kunnskapsutvikling gjøres det også analyser av hvordan sosioøkonomiske ressurser, holdninger, politikk og helsemessige forhold påvirker barnetall og fødealder. Vi søker etter en person med interesser innenfor disse forskningsområdene og relevant faglige bakgrunn.    

Den som ansettes vil selv ha muligheten til å bidra til å utforme doktorgrads- eller postdoktorprosjektet i samarbeid med hovedveileder eller mentor. Forskningstemaet for prosjektet skal ligge innenfor et eller flere av forskningstemaene som er presentert i vår årsrapport. Det vil være mulig å bruke data fra norske registre, fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen og andre helseundersøkelser, og også noe egen datainnsamling.

Vi søker etter en ferdig utdannet lege med ønske om å drive forskning. Kjennskap til det norske helsesystemet er nødvendig. Dersom du ansettes som stipendiat vil stillingen knyttes til PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Om vi velger å ansette en stipendiat eller postdoktor vil være avhengig av kvalifikasjonene til søkerne.

Som doktorgradsstipendiat eller postdoktor i senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam bestående av bl.a. leger, epidemiologer, genetikere, demografer og statistikere. Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø, og har nylig ansatt flere postdoktorer og doktorgradsstipendiater.

Senter for fruktbarhet og helse har for tiden over 50 tilknyttede medarbeidere, og vil vokse i tiden fremover som følge av nye forskningsprosjekter. Senteret har også et utstrakt samarbeid med internasjonale miljøer og forskningsgrupper, og noe reisevirksomhet er aktuelt. Det kan også være mulighet for å ha et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Den rette kandidaten vil inngå i et stort og bredt forskningsmiljø ved Folkehelseinstituttet og få gode muligheter til å forme egne arbeidsoppgaver og forskningsbidrag.     

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i prosjektet og utføre analyser av forskningsdata
 • Skrive artikler og publisere resultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering
 • Delta i kvalitetssikring, vedlikehold, analyse og lagring av data
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig
 • Bidra til faglig utvikling på senteret og instituttet for øvrig
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere i ulike fagdisipliner

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner stipendiat

 • Fullført profesjonsstudium i medisin
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrav til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Oslo
 • Kjennskap til grunnleggende epidemiologiske begreper og til det norske helsevesenet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel
 • Erfaring med databehandling og statistikk, samt analyse av store datasett er en fordel
 • Erfaring med relevante statistikk-programmer, som R, STATA eller SPSS er en fordel
 • Relevant forskningserfaring er en fordel

 

Kvalifikasjoner postdoktor

 • Doktorgrad innen medisin
 • Kjennskap til grunnleggende epidemiologiske begreper og til det norske helsevesenet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel
 • Erfaring med databehandling og statistikk, samt analyse av store datasett er en fordel
 • Erfaring med relevante statistikk-programmer, som R, STATA eller SPSS er en fordel
 • Relevant forskningserfaring er en fordel
 • Høy forskningsaktivitet med en sentral rolle i viktige publikasjoner er en fordel.
 • Tematisk relevant forskningserfaring og praktisk erfaring er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Pågangsmot og engasjement for fagområdet og for forskning
 • Personlig egnethet og gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Du må kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Inkludering i Folkehelseinstituttets nettverk for doktorgradsstipendiater, med faglige og sosiale samlinger 
 • 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat eller postdoktor med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden