STIKNINGSINGENIØR / LANDMÅLAR

Jordalen Entreprenør AS

Bygg og anlegg

Jordalen Entreprenør AS er eit maskinentreprenørfirma med 29 tilsette. Me driv allsidig anleggsarbeid med særleg vekt på utføring av kommunaltekniske anlegg og arbeid i tilknytning til vassdragsreguleringar og jernbane. Me har solid økonomi. Basen vår er i Liahagen på Voss og det naturlege marknadsområdet vårt er i Hordaland og Sogn.

Me ynskjer å tilsetja
STIKNINGSINGENIØR / LANDMÅLAR

Kvalifikasjonar:

  • Teknisk fagskule eller tilsvarande
  • Erfaring med landmåling/stikking
  • Gode samarbeidsevner internt og eksternt
  • Må beherska norsk muntleg og skriftleg

Me tilbyr:

  • Ein spanande og utfordrande jobb i eit hektisk anleggsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar.
  • Gode løns- og tilsetjingsvilkår.

Nærare opplysningar kan du få hjå dagleg leiar Håkon Helland, tlf 482 68 126.

Søknad med CV innan 9. august 2021 til:

Jordalen Entreprenør AS Pb 199, 5701 Voss eller på e-post til post@jordalen.no