Detaljer

 • Bedrift
  Statkraft AS
 • Søknadsfrist
  11.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Bransje:
  Energi- og vannforsyning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3151968
 • Se her for andre jobber fra Statkraft AS

Stedlig leder

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi fra vannkraft, vind og solenergi. Målet vårt er å bli en ledende utvikler av vind- og solprosjekter på land, og påta oss et betydelig større antall prosjekter enn før.

Forretningsområdet European Wind and Solar (E) er ansvarlig for utvikling og eierskap av vind- og solressurser i Europa. Forretningsområdet er også ansvarlig for prosjektgjennomføring av store prosjekter i Statkraft, konsernets anskaffelsesfunksjon og utvikling av nye forretningsmuligheter – New Business. Denne stillingen og Statkraft Tofte er en del av New Business.

Statkraft Tofte eier et industriområde på Tofte i Hurum med tilhørende dammer, bygninger og infrastruktur. Selskapet er ansvarlig for vedlikehold og drift av 8 dammer i Hurum-marka, og starter rehabiliteringen av tre dammer i løpet av høsten 2020. I tillegg til å utvikle og drifte næringsparken er bedriften en stor leverandør av biomasse til det nordiske energimarkedet. Det er 50 virksomheter med over 100 ansatte som har etablert sin virksomhet hos oss. Det er et bredt spekter av aktiviteter fra maritim virksomhet, bygg, anlegg og elektro til kunst, design og selskapslokaler. Den største aktøren på industriområdet er Silva Green Fuel, et selskap eid av Statkraft og Södra som utvikler og kommersialiserer avansert biodrivstoffproduksjon. Silva Green Fuel er i full gang med å bygge et stort pilotanlegg i næringsparken, som vil settes i drift i løpet av andre halvår 2021. Grunnet en stor økning i aktiviteten ønsker Statkraft Tofte AS å styrke ledelsen av selskapet med en stedlig leder. Stedlig leder vil ha overordnet ansvar for at selskapets aktiviteter på industriområdet utføres på en god måte, noe som blant annet inkluderer drift og vedlikehold av næringspark og damanlegg, tjenesteyting til dam-rehabilitering og biomasseproduksjon, forvalte utleie, oppfølging av økonomi og administrasjon samt videreutvikling av næringsparken. Stillingen vil omfatte mange ulike oppgaver og med varierte arbeidsdager. Stedlig leder vil rapportere til Vice President Portfolio Management i Statkraft.

 Din rolle:

 • Stedlig leder med ansvar for utvikling av Statkraft Tofte næringspark inkludert utleie av kontor og lagerfasiliteter 
 •  Daglig oppfølgning av driften og næringsparkens ansatte. Næringsparken har i dag 7 ansatte
 • Økonomistyring og -oppfølging, økonomiske analyser
 • Overordnet HMS-ansvar for aktiviteten til selskapet og overfor leietakere
 • Kontakt med myndigheter innen regulering, utslippstillatelser, miljøvern etc.
 • Oppfølging og rapportering til myndigheter

 Din profil:

 • Kommersiell teft
 • God menneskekjenner med erfaring fra ledelse
 • HMS-kompetanse og engasjement
 • Tverrfaglig erfaring fra planlegging og ledelse innen drift og vedlikehold, samt prosjekter
 • Elektroingeniør, bygningsingeniør, økonom eller annen relevant bakgrunn
 • Gode samarbeidsevner, initiativtakende og selvstendig
 • Evne til å drive systematisk kontinuerlig forbedring
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Høy integritet og etiske verdier
 • Interessert i å følge kurs og opplæring som stillingen krever

 Vi kan tilby:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Den aktuelle kandidaten vil derfor bli gjenstand for sikkerhetsklarering og autoriasasjon.