Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistiker/matematiker/informatiker/Data scientist

I Seksjon for metoder er det nå ledig inntil to stillinger. Seksjonen har ansvaret for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB. Metodearbeidet skal danne grunnlag for å innhente og bruke et variert spekter av datakilder til offisiell statistikk og bidra til å standardisere og effektivisere produksjonen i SSB. 

Som følge av SSBs ansvar for kvalitet i all offisiell statistikk og at vi i økende grad vil dele data på mikronivå, er konfidensialitet et område vi nå vil styrke. 

På norsk finnes ikke noe godt ord for metodeområdet konfidensialitet. Begrepet konfidensialitet er knyttet til personvern og hvordan SSB skal publisere statistikk og gjøre mikrodata tilgjengelig med minst mulig tap av informasjon, uten at informasjon om enkeltpersoner eller andre typer statistiske enheter skal kunne avsløres. På engelsk brukes begrepene «statistical data confidentiality» og «statistical disclosure control».  

Stillingen skal bidra til å utvikle konfidensialitet som fagområde i SSB, gjennom å utvikle og ta i bruk eksisterende og nye metoder for konfidensialitet. Arbeidet er avgjørende for tilliten til SSB og for at vi skal kunne utføre vårt samfunnsoppdrag. 

Stillingen kan være i Oslo eller Kongsvinger.   

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle konfidensialitet som fagområde i SSB 
 • Utvikle og implementere nye og eksisterende metoder for konfidensialitet 
 • Modernisere og effektivisere implementeringen av konfidensialitet i SSB 
 • Støtte utviklingen av microdata.no 
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor fagområdet 
 • Formidle resultater gjennom skriftlige rapporter, artikler og presentasjoner 
 • Gi opplæring, støtte og råd i metodespørsmål, internt og eksternt 
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder 
Kvalifikasjoner

Det er ikke en forutsetning at søkere kjenner til konfidensialitet som fagområde. Vi søker etter kandidater som har interesse for og evne til å utvikle seg i stillingen og på sikt kan bygge spisskompetanse på området. 

Du må ha: 

 • Utdanning på mastergradsnivå innen statistikk, matematikk, IT eller andre fagområder med sterkt kvantitativt grunnlag
 • Kompetanse i statistiske metoder eller matematikk  
 • Inngående kunnskap om og erfaring med bruk av statistikkverktøy og programmeringsspråk som R, Python, SAS eller tilsvarende

Vi ønsker at du har: 

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra prosjektarbeid  
 • Erfaring med å sette deg inn i ny teknologi og programvare 
Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • er kvalitetsbevisst og selvstendig
 • er løsningsorientert og målrettet 
 • er systematisk og leveringsdyktig 
 • liker utfordringer 
 • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team 
 • er omgjengelig, motiverende og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges vekt
Vi tilbyr
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr. 456 400-704 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn/stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert.  For søkere med doktorgrad kan en forskertittel være et alternativ til seniorrådgiver. 
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning  
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo og Kongsvinger  
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.  Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.