Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistiker/analytiker - helseregistre

Vi har ledig to stillinger som statistiker/analytiker ved avdeling for Helseregistre. Stillingene er midlertidige for en periode på to år med mulighet for forlengelse.

Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder i Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering. Avdeling for Helseregistre forvalter og analyserer data og har dataansvaret for fem lovbestemte nasjonale helseregistre; Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Dødsårsaksregisteret, Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret. I tillegg bidrar avdelingen med ressurser i Helsedataprogrammet og i flere store interne prosjekter, herunder prosjektet for etablering av et nytt personidentifiserbart legemiddelregister. Avdelingen har 18 medarbeidere fordelt på fire team som i sum har ansvaret for forvaltning, kvalitetssikring, analyse, utlevering og publisering av data fra de fem registrene.

Vi søker to engasjerte medarbeidere med sterke analytiske evner, interesse for helsedata og god formidlingsevne. Aktiviteten ved avdelingen og dataansvaret for registrene krever god koordinering og dokumentasjon, gode rutiner og fokus på struktur, analyse, kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr to utfordrende stillinger med utviklingsmuligheter, interessante og varierte arbeidsoppgaver innen datahåndtering, analyse og statistikk, og et godt arbeidsmiljø. Instituttet er i kontinuerlig omstilling og utvikling, og det kreves derfor en fleksibel tilnærming til ansvar og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver
 • Analyse av helseregisterdata og sammenstilte data fra helseregistre og andre relevante datakilder
 • Kvalitetssikring av helseregisterdata
 • Utarbeiding av tilrettelagt statistikk og veiledning av interne og eksterne brukere
 • Tilgjengeliggjøring av helseregisterdata gjennom tilrettelegging av tabeller og figurer for web-basert publisering
 • Deltakelse i moderniserings- og forskningsprosjekter
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Mastergrad i statistikk, biostatistikk, matematikk, epidemiologi eller tilsvarende fag basert på kvantitativ analyse
 • Særlig relevant erfaring vil til en viss grad kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med programmering, f.eks. i SQL eller R
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode engelskkunnskaper

Ønsker:

 • Erfaring med bruk av helseregisterdata
 • Erfaring med programvare for statistisk analyse, f.eks. SPSS, SAS, Stata eller R
 • Erfaring med kobling og håndtering av store datasett og kjennskap til databaser
 • Erfaring med statistisk veiledning
 • Kunnskap om web-basert publisering og presentasjon
Personlige egenskaper
 • Evne til analytisk tenkning og interesse for analyse av data
 • God forståelse for logikk og struktur, analyse og analysemetoder
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger
 • Serviceinnstilling og gode kommunikasjonsevner
 • Engasjement og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende jobb
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler i Bergen sentrum
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger