Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

SSB søker intervjuere

Offentlig forvaltning

Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger flere intervjuere som kan bistå i vårt viktige arbeid med å levere fakta om norske samfunnsforhold. Som intervjuer vil du samle data gjennom undersøkelser som brukes til å lage statistikk og analyser om det norske samfunnet. Vi gir departementer, forskningsinstitusjoner, media og befolkningen muligheten til å ta beslutninger basert på et godt faktagrunnlag. Vi ser etter deg som raskt kan sette deg inn i nye temaer, er pålitelig og nøyaktig, og har gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi søker intervjuere som skal jobbe med telefonundersøkelser fra våre kontorlokaler i Oslo og Kongsvinger. Arbeidstiden er hovedsakelig på kveldstid fra 16:30 – 21:30 på hverdager, og egner seg godt i kombinasjon med studier. Vi søker også intervjuere fra hele landet som skal jobbe med vår store besøksundersøkelse om Voksnes ferdigheter i den norske befolkningen (PIAAC) i tillegg til telefonundersøkelser fra hjemmekontor.

Intervjuere i SSB har en arbeidskontrakt som forplikter 500 arbeidstimer i året og tilsvarer en 27 prosent stilling. Den faktiske arbeidstiden vil variere, men du må regne med en gjennomsnittlig arbeidstid fra 10 til 15 timer i uken. Et eventuelt jobbintervju foregår digitalt over Microsoft Teams. Du må kunne delta på obligatorisk opplæring i uke 45. Opplæringen vil foregå både digitalt og fysisk, med oppmøtested i Oslo. SSB dekker reiseutgifter, kurstimer og opphold i forbindelse med opplæringen.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre telefonintervju
 • Gjennomføre besøksintervju
 • Sette deg inn i diverse samfunnsundersøkelser
 • Overtale respondenter til å svare på SSBs personundersøkelser

Kvalifikasjoner:

 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Meget gode leseferdigheter
 • God erfaring med bruk av PC, nettbrett og smarttelefon
 • Evne til å raskt sette deg inn i nye oppgaver
 • Være tillitsvekkende og profesjonell i møte med andre
 • Dersom du skal arbeide fra ditt eget hjem, krever vi tilfredsstillende mobildekning og trådløst internett (WiFi) der du bor

Personlige egenskaper:

 • Pålitelig
 • Strukturert, nøyaktig, effektiv og målrettet
 • Tålmodig og selvgående 

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstesekretær (kode 1063) etter Statens lønnsregulativ, for tiden kr 187,85 - 196,30 pr. time avhengig av tidligere relevant erfaring og arbeidssted. Tillegg for kveldsarbeid kr 18,00/21,60 pr. time kr Tillegget gjelder fra kl. 16.30.
 • Muligheten til å arbeide med et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte og interessante intervjuoppgaver
 • Forutsigbare vaktlister
 • Fleksibilitet
 • God opplæring og støtte
 • Teknisk utstyr som PC, mobil og hodetelefoner til bruk i forbindelse med arbeidet

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.